contact
MyEtwie
In de kijker

‘Keep the history in the vehicle!’

Gepubliceerd op 04/04/2013
fiva2

Begin 2013 presenteerde de 'Fédération Internationale des Véhicules Anciens' (FIVA) het Charter van Turijn, een manifest waarin de internationale vereniging een aantal richtlijnen meegeeft om verantwoord om te gaan met historische voertuigen.

Het charter werd symbolisch voorgesteld op 29 januari 2013, precies 127 jaar na de ‘geboorte’ van de auto. Op 29 januari 1886 ontving Carl Benz immers een patent voor zijn driewielig voertuig met een op gas aangedreven motor, een gebeurtenis die kan beschouwd worden als het begin van het persoonlijk vervoer. Met het wereldwijd erkende charter wil de FIVA aan de eigenaars van historische voertuigen een aantal principes en richtlijnen aanreiken voor het gebruik, het onderhoud en de restauratie van hun voertuig. Ook wil de FIVA het recht waarborgen om historische voertuigenen te besturen op de openbare weg. "Als we ervoor willen zorgen dat mensen ook in de toekomst nog kunnen genieten van de oldtimers, dan is het belangrijk dat we ze nu erkennen als beschermenswaardig erfgoed," stelt FIVA-voorzitter Horst Brüning. "En dat betekent niet dat we die oude voertuigen louter in musea moeten tentoonstellen. Integendeel, we hopen dat ons handvest ertoe leidt dat er meer oldtimers op de openbare weg te zien zijn. Dat is de beste manier om dit erfgoed met iedereen te delen." Het charter vraagt eigenaars en gebruikers om zo het voertuig zo veel mogelijk in zijn authentieke staat te bewaren, om alle onderhoudswerken te documenteren en om ervoor te zorgen dat het voertuig in staat blijft om op de weg te komen.

Groeiende belangstelling voor historische voertuigen

Volgens de FIVA raken meer en meer mensen geïnteresseerd in klassieke auto's. Terwijl het bezitten van oldtimers vroeger een hobby voor een klein aantal liefhebbers was, is het vandaag uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. De milieu- en veiligheidseisen worden echter steeds strenger en complexer, waardoor bezitters van oldtimers geneigd zijn hun voertuigen aan te passen om er zo toch nog maar mee te kunnen rijden. Op deze evolutie wil de FIVA met het nieuwe charter inspelen. De organisatie pleit voor beleidsmaatregelen rond oude voertuigen, en meent dat deze best op internationaal niveau worden genomen. Ze verwijst daarvoor naar het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van culturele goederen uit 1970, dat tot nu toe door 120 landen werd aanvaard. In het Charter van Turijn definieert de FIVA een aantal criteria en voorschriften volgens dewelke historische voertuigen kunnen worden beschouwd als culturele goederen. Een centraal thema van het charter is het behoud van zo veel mogelijk van de originele kenmerken van de voertuigen. De gouden regel daarbij is ‘Keep the history in the vehicle’. Het charter lijst een hele reeks specifieke aanbevelingen op over het gebruik, het onderhoud, de conservering, de restauratie en de reparatie van bruikbare historische voertuigen. Voor de eerste keer hebben eigenaars van historische voertuigen toegang tot een document waarin ze duidelijke richtlijnen over de beste manier om voor hun voertuig. Op basis van het handvest wil men ook een soort ‘identiteitskaart’ voor het voertuig ontwikkelen, die een garantie biedt aan eigenaars, kopers en verkopers dat het voertuig in kwestie is gebruikt en verzorgd volgens de richtlijnen in het charter.

Meer informatie over het Charter van Turijn vind je op fiva.org. Voor Erfgoeddag (21 april) werkt ETWIE mee aan de tentoonstelling 'Met oldtimers terug in de mobiliTIJD' in Halle.