contact
MyEtwie
In de kijker

MAS opent nieuwe permanente expo: ‘Vracht’

Gepubliceerd op 15/12/2021
Categorie
containerslot_ © MAS -ETWIE
Foto: containerslot - © Collectie MAS - Foto ETWIE

In Antwerpen heeft het MAS zijn nieuwe permanente tentoonstelling klaar.

De expo ‘Vracht. Over de haven, mensen en goederen’ vertelt het verhaal van Antwerpen en zijn haven als een poort naar de rest van de wereld.

De bezoeker wordt door zes ‘dokken’ geleid. In elk ‘dok’ ligt de nadruk op de objecten die er schitteren en een stukje van de geschiedenis tonen. Van de laatste archeologische inzichten over de vroegste nederzettingen langs de Schelde tot de wereldhaven die het vandaag is.

Naast de prachtige scheepsmodellen die doen dromen van een nieuw scheepvaartmuseum in Antwerpen, zijn er kunstwerken en gebruiksvoorwerpen te zien die tonen hoe er eeuwenlang goederen, kennis en contacten via de haven Antwerpen in- en uitstroomden.

Maar er is meer. Hoe verliepen de contacten doorheen de eeuwen echt? Werd er altijd eerlijk gehandeld of was er uitbuiting? Scheepvaart en de haven brachten rijkdom naar Antwerpen, maar aan welke prijs? ‘Vracht’ is een verhaal over glansrijke periodes en aparte ontmoetingen, maar ook over de schaduwkanten van economische groei en globalisering.

Het verdient een pluim dat de makers van de expo ook deze kant van het verhaal niet uit de weg zijn gegaan.

Driemaster_ST_Aldegonde_ © MAScollectie
Foto: De Marnix de Ste Aldegonde was het eerste schip dat in 1863 de Antwerpse dokken verliet zonder hoge tolgelden te moeten betalen aan Nederland © MAS
Beerotter _ © MAS
Foto: Beerotter. Dubbelwandig schip om beer van de stad naar het platteland te vervoeren - © Collectie MAS - Foto ETWIE

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...