contact
MyEtwie
In de kijker

Memorandum vraagt aandacht voor fabrieksschoorstenen

Gepubliceerd op 17/11/2015
schoorsteen3

Tijdens de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie werd zaterdag ook een memorandum over fabrieksschoorstenen goedgekeurd. In de tekst worden overheden en verenigingen opgeroepen om meer aandacht te hebben voor het behoud en de herwaardering van deze schoorstenen, als belangrijke maar bedreigde relicten van het industriële verleden van Vlaanderen.

Concreet roepen de deelnemers de verschillende bevoegde overheden op om:
• vooraleer slopingsvergunning te geven voor een fabrieksschoorsteen grondig na te gaan op welke wijze deze behouden kan worden en welke rol hij kan spelen binnen de geplande ontwikkelingen

Ze roepen specifiek het Vlaamse Gewest en het Agentschap Onroerend Erfgoed op om
• zo spoedig mogelijk een inventaris op te stellen van de nog bestaande fabrieksschoorstenen
• deze in een eerste fase op te nemen in de Vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
• een selectie te maken van de meest representatieve fabrieksschoorstenen en deze als monument te beschermen

Ze roepen de Vlaamse Gemeenschap op om bij te dragen
• tot het overleven en het borgen van de stiel van ambachtelijke schoorsteenbouwer, desgevallend op te nemen in de lijst van immaterieel erfgoed
• om het onderzoek naar de geschiedenis en het erfgoed van dit beroep te stimuleren - inclusief het verhaal van de Vlaamse schoorsteenbouwers die tot ver over de grenzen trokken om ginds fabrieksschoorstenen te bouwen

Ze roepen ten slotte alle erfgoedverenigingen, historische en volkskundige kringen, en ook vrijwilligers op om bij te dragen aan de bewustwording van de historische en monumentale waarde van fabrieksschoorstenen, aan het onderzoek naar hun geschiedenis en de geschiedenis van hun bouwers, en mee te werken aan de inventarisatie van de nog bestaande fabrieksschoorstenen.

Het memorandum komt er naar aanleiding van een internationale actie rond fabrieksschoorstenen, die kadert in het Europees jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed.