contact
MyEtwie
In de kijker

Mijn zaak, uw zaak... onze zaak

Gepubliceerd op 20/01/2015
mijnzaak3

Recent verscheen de nieuwe publicatie 'Mijn zaak, uw zaak... onze zaak. Zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen', het resultaat van een studie van KADOC - KU Leuven. Auteurs Peter Heyrman en Sebastien Libens analyseren in het fraai uitgegeven boek de realiteit en het belang van het zelfstandig ondernemen tijdens de voorbije anderhalve eeuw. Ze vertellen hoe bedrijfsleiders zich organiseerden, hun belangen verdedigden en meer politieke en maatschappelijke waardering probeerden af te dwingen.

Hoewel zelfstandigen en kmo’s altijd een belangrijke draaischijf van onze economie hebben gevormd, blijven ze in de sociale geschiedenis van België - om uiteenlopende redenen - relatief onzichtbaar. Bedrijfshistorische monografieën handelen toch vooral over grote (of groot geworden) ondernemingen. De evoluties van de 'zware' industriële sectoren (metaal, steenkool, textiel...) blijven zo ons beeld van de economie en de sociale verhoudingen in de 19de en 20ste eeuw bepalen.

In 1991 verrichtte KADOC al een onderzoek over de geschiedenis van de middenstandsbeweging voor de Tweede Wereldoorlog. Dat project mondde uit in de publicatie 'Voor eigen winkel'. In 2001 volgde een project over het vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen. De nieuwe studie van KADOC bouwde voort op die vroegere synthesen, maar nu kon via diepgaand literatuur- en bronnenonderzoek ook grondiger aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen na 1945. De Oost-Vlaamse context staat hierbij centraal, maar wel binnen een breder, Vlaams en Belgisch perspectief.

Om meer greep te krijgen op de evoluerende praktijk van het zelfstandig ondernemen werden ook zeven bedrijfsleiders geïnterviewd. Zij blikken terug op de geschiedenis van hun familieonderneming, die veelal verschillende generaties overspant. Hun reflecties kruiden en nuanceren de historische analyse van een sociale belangenstrijd. Ze maken ook duidelijk dat het niet eenvoudig was om de vele individuele belangen en praktijken te verknopen tot een algemeen programma voor de 'middenstandsbeweging'.

'Mijn zaak, uw zaak... onze zaak. Zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen' werd uitgegeven door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen. Het boek telt 208 bladzijden, is rijk geïllustreerd en kost 30 euro. Je kunt de publicatie bestellen via www.oost-vlaanderen.be.