contact
MyEtwie
In de kijker

Nederland investeert 900.000 euro in mobiel erfgoed

Gepubliceerd op 10/07/2016
mobielerfgoed_nl

De Nederlandse overheid gaat ruim 900.000 euro investeren om het mobiel erfgoed voor een groter publiek toegankelijk te maken. Nu zijn historische vliegtuigen, schepen, treinen, auto's en fietsen vaak alleen te bewonderen door hun eigenaren. Door de nieuwe subsidieregeling krijgt dit bijzondere erfgoed meer gezicht, en zal iedereen kunnen genieten van de voertuigen.

Bevoegd minister Jet Bussemaker presenteert vandaag de 'Toonbeelden van Mobiel Erfgoed'. De 'Toonbeelden' laten ontwikkelingen en gebeurtenissen in de geschiedenis van Nederland zien waar mobiel erfgoed een grote rol bij speelde. De komende jaren wil Bussemaker met geld initiatieven zoals Toonbeelden verder ondersteunen, zodat de zichtbaarheid van mobiel erfgoed vergroot wordt.

Met de subsidieregeling wordt het ook mogelijk om een virtueel mobiliteitsmuseum vorm te geven. In dat museum krijgt mobiel erfgoed een herkenbaar gezicht met karakteristieke, toonaangevende voorbeelden. Die toonbeelden worden in het digitale museum gekoppeld aan de historische ontwikkeling van Nederland. Zo kunnen bezoekers een tocht maken door de vervoersgeschiedenis.

Daarnaast kan de sector met de subsidie een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Zo kan het Nationaal Register Mobiel Erfgoed verder uitgebouwd worden. Met het register wordt in kaart gebracht wat er zoal aan mobiel erfgoed aanwezig is en wat de culturele waarde is. Als in kaart is gebracht wat er aan mobiel erfgoed in Nederland is, kan de sector ook meer naar buiten treden.

Bron: Rijksoverheid Nederland