contact
MyEtwie
In de kijker

Nieuw nummer van Erfgoed van Techniek en Industrie

Gepubliceerd op 18/06/2019
Categorie
eit

Recent verscheen het laatste nummer van het tijdschrift 'Erfgoed van Techniek en Industrie'. Het is een varianummer geworden met artikelen over Gent, Berlijn, en het maritiem erfgoed in Nederland.

Bart Nuytinck opent het nummer met een reflectie over de herbestemming van pakhuizen in de Gentse binnenstad, en gaat daarmee dieper in op de reeds eerder verschenen artikelen in het tijdschrift (onder meer het themanummer in 2014, of recenter, de artikelen van Marjan De Fossé). In navolging van het themanummer rond maritiem erfgoed uit 2018 schetst George Snijder het ontstaan en de werking van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, en de uitdagingen waar de sector van het maritiem erfgoed in Nederland voor staat. Marc Busio tot slot gaat in deel 1 van zijn artikel dieper in op de geschiedenis van de Philips-apparatenfabriek in Berlijn. In het tweede nummer van 2019 verschijnt meteen ook het tweede deel van zijn artikel over deze fabriek die op de stedelijke monumentenlijst is opgenomen.

'Erfgoed van Industrie en Techniek. Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industriecultuur' is een uitgave van de Stichting Erfgoed. Voor Vlaanderen is het abonnement verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Het nummer is ook apart te verkrijgen.