contact
MyEtwie
In de kijker

Nieuwe bestemming voor kloosterobjecten

Gepubliceerd op 28/04/2021
Categorie
HartingBank_PARCUM
Foto: Onbekend object van Firma Harting Bank (c) PARCUM

Als dienstverlenende organisatie heeft ETWIE heeft de taak om zorg te dragen voor het TWI-erfgoed en ervoor te zorgen dat er zorg wordt gedragen voor het erfgoed. Sinds 2019 behoort ‘herbestemming’ expliciet tot de operationele opdracht van ETWIE. Elk jaar ontvangen we immers heel wat vragen om een nieuwe bestemming te zoeken voor een object of collectie, zowel van privépersonen als van musea of andere organisaties. Dit kan gaan van een huishoudelijk apparaat dat gevonden werd op de zolder van een grootouder, een collectie boeken of tijdschriften of een heel atelier aan gereedschap. Aangezien we zelf geen collectiebeherende instelling zijn, zoeken we case per case naar een geschikte locatie. Bij het begeleiden van een herbestemming hanteren we steeds het cascadeprincipe: we zoeken eerst een bestemming binnen het publieke veld, dus bij een erkend museum, bibliotheek of archiefinstelling. Daarna kijken we ook in ons netwerk van private verzamelaars en privémusea. Een herbestemming is altijd maatwerk en helaas kan niet al het aangeboden erfgoed een geschikte bestemming krijgen.

Een tijdje geleden kregen we via de collega's van PARCUM, expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, de vraag voor een herbestemming van een verzameling technische en wetenschappelijke objecten, die werden aangetroffen bij de inventarisatie van de collectie van de Congregatie van de Zusters Ursulinen van het bisdom Hasselt.

We trachten steeds onderbouwd en gestructureerd te werk te gaan. Eerst verzamelen we alle informatie in verband met de aangeboden objecten: wie is de eigenaar, wenst deze te schenken of te verkopen, om wat gaat het precies, wat is de inhoud en omvang, verkeert het in goede staat, zijn er foto’s beschikbaar etc. In het geval van de vraag vanuit PARCUM staken we onze hoofden samen om de objecten te identificeren en zo per object te bepalen wat een geschikte herbestemming zou zijn.

TWIE_04_01
Foto: PARCUM
TWIE_09_01
Foto: PARCUM
TWIE_08_01
Foto: PARCUM
Foto: PARCUM
Foto: PARCUM

  • Een deegrol en andere bakkerijvoorwerpen stuurden we door naar het Bakkerijmuseum in Veurne. Gezien zij deze objecten reeds in hun collectie hadden, wensten ze niet te verwerven. Zij verwezen ons door naar het Bakkerijmuseum in Geel, waar ze blij waren met het aanbod en de verwerving aanvaardden.

  • Voor een aantal stereoscopen deden we navraag bij zowel het Industriemuseum als het Huis van Alijn. Beide musea moesten dit aanbod aan hun laten voorbij gaan om overlap in hun collectie te vermijden. Het Fotomuseum in Antwerpen vond de objecten van dergelijke mooie staat dat ze deze graag een nieuwe bestemming willen geven.

  • Een bijzonder voorwerp waarvan we de functie niet van konden achterhalen had als opschrift 'Harting Bank Breda'. Vandaag bestaat dit bedrijf in Nederland nog steeds. We namen contact op met het Nederlandse bedrijf en daar waren ze zeer enthousiast over dit instrument uit de begintijd van het bedrijf.

"Het bedrijf Harting-Bank is opgericht in 1836 door de uit Schiedam afkomstige heer H.J. Harting en werd gevestigd in Breda. Het bedrijf is destijds ingeschreven als "alleen werkend instrumentmaker". De heer Harting vervaardigde medische instrumenten. Het bedrijf bestaat dit jaar dus 185 jaar. De heer Harting overleed in 1862 en zijn weduwe hertrouwde met de heer Bank. Samen met de twee zonen van de heer Harting zette de heer Bank het bedrijf voort onder de naam Harting-Bank. In 1866 verhuisde het bedrijf naar Utrecht.

Aangezien het instrument gegraveerd is met de tekst "Harting-Bank Breda" wordt vermoed dat het instrument is vervaardigd tussen 1862 (ontstaan van de naam Harting-Bank) en 1866 (verhuizing naar Utrecht). Waar het instrument voor diende kon men niet te zeggen, in het bedrijf is nagenoeg geen documentatie over die periode beschikbaar."

Men was zo enthousiast dat men het instrument graag zou overnemen indien het herbestemd zou worden. Want waar kan zo’n object beter thuishoren dan in het bedrijf waar het oorspronkelijk gemaakt is?

ETWIE en PARCUM brachten de Hasseltse zusters op de hoogte van de mogelijke bestemmingen. Mission accomplished: we hebben er samen voor gezorgd dat er verder zorg gedragen wordt voor ons erfgoed.

Heb je zelf een vraag rond een herbestemming? Laat het ons weten en we helpen mee een geschikte oplossing te zoeken.

Contacteer ons!

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...