contact
MyEtwie
In de kijker

Nieuwe publicaties over telefonie en telegrafie

Gepubliceerd op 24/11/2020
Categorie
walkytalky

Hoera! Recent voltooiden Jan Verhelst en Fons Vanden Berghen elk een nieuwe publicatie vanuit hun eigen specialisatie in communicatietechnologie. De afgelopen 'blijf in uw kot' periode was hiervoor tegelijk een zegen wat schrijftijd betreft, maar ook een vloek voor het uitvoeren van het nodige opzoekwerk. In z'n boek blikt zowel Verhelst als Vanden Berghen terug op de voorlopers die onze snelheid van communiceren over afstand van dagen of weken verkort hebben tot luttele seconden en op vandaag zelfs simultaan in de nieuwe trend van zoom- en teamsvergaderingen.

'Fragmenten uit de telefoniegeschiedenis van België (1877-1990)'

Jan Verhelst is oud-werknemer uit de telecommunicatiesector en verdiept zich al decennialang in de geschiedenis van de telefonie in het algemeen, en in België specifiek. Hierover schreef hij reeds diverse artikels in vaktijdschriften. Na meer dan 12 jaar her en der informatie te verzamelen, besloot hij z'n kennis samen te brengen in een uitgebreid werk over de geschiedenis van de telefonie in België. De insteek van waaruit hij vertrekt is die van een gewone telefoongebruiker die de technologie en mogelijkheden ervan ziet evolueren. Het is dus geen hoogtechnisch boek voor de aficionado, al zal die er zeker ook z'n gading in vinden. Kortom: toegankelijk, leerrijk en inspirerend.

'Het Internet van de 19de eeuw in België'

Fons Vanden Berghen geniet een zekere reputatie op wereldniveau wanneer het aankomt op de historische telegrafie. Dit is zijn vierde boek en eigenlijk een beetje het instapmodel voor wie meer wil weten over telegrafie - en dan specifiek hoe deze communicatietechnologie in België gebruikt werd en welke toestellen hier gangbaar waren. Hij schenkt ook heel wat aandacht aan de koppeling tussen telegrafie en een 'vroeg' elektriciteitsnet. Telegrafie was immers de eerste algemeen verspreide toepassing van elektriciteit (decennia voor er zelfs maar sprake was van een elektrische lamp). Voorgaande publicaties waren een verdere uitdieping hiervan tot op een zeer gedetailleerd niveau.

Nieuwsgierig?

Beide publicaties werden in eigen beheer uitgegeven door de auteurs. Om ze te bestellen neem je dan ook rechtstreeks contact met hen op.

Meer informatie over Fragmenten uit de telefoniegeschiedenis van België (1877-1990) en de mogelijkheid om een exemplaar te bestellen vind je via http://www.kulentuur.be/telefoniegeschiedenis of je stuurt een mailtje naar telefoniegeschiedenis@kulentuur.be.

Voor 'Het Internet van de 19de eeuw in België' neem je contact op met fons.vandenberghen@telenet.be. De publicatie (kleur, A4, 84 pagina's) kost 20 euro (verzendingskosten 6.90 euro via BPost). Meer informatie via https://telegraphy.eu/pagina/books.html.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...