contact
MyEtwie
In de kijker

Oorlogsschadedossiers als bron voor het industrieel verleden

Gepubliceerd op 30/12/2013
oorlogsschade

Recent verscheen een nieuw nummer van het tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ (jaargang 22, nr. 3). Het nummer bevat onder meer een interessante bijdrage van François Antoine, medewerker van het Rijksarchief, over de individuele dossiers oorlogsschade als bron voor het industrieel verleden.

Wie geïnteresseerd is in industrieel erfgoed, vindt in het Rijksarchief in Brussel uiteenlopende archieven en dossiers over dit onderwerp. Een bijzonder rijke bron zijn de individuele dossiers 'Oorlogsschade aan private goederen' uit de Tweede Wereldoorlog. Deze dossiers, die relatief goed bewaard bleven, bevatten naast administratieve documenten ook een indrukwekkende hoeveelheid onuitgegeven foto's, kaarten, plannen... Wie na de Tweede Wereldoorlog in aanmerking wilde komen voor herstelkredieten, moest hiervoor immers een goed gedocumenteerd dossier indienen.

Deze oorlogsschadedossiers ondervangen onder meer het gebrek aan bronnen over de economische bedrijvigheid tijdens de bezetting. De nauwkeurige beschrijving van de vernielde machines en materialen laat toe een beeld te vormen van de toenmalige productiemethodes, en van de producten die in de handel werden gebracht. De dossiers schetsen bovendien een goed beeld van de economische context en de opportuniteiten tijdens de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Dit nummer van ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ bevat verder onder meer artikels over de familistère Godin in Laken en de ontsluiting van mijnbouwcollecties in Nederland.

'Erfgoed van Industrie en Techniek. Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industriecultuur' is een uitgave van de Stichting Erfgoed. Voor Vlaanderen is het abonnement verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.