contact
MyEtwie
In de kijker

Oprichting van de Gentse Universitaire Musea

Gepubliceerd op 07/03/2013

Eind januari heeft het Bestuurscollege van de Universiteit Gent het interfacultaire samenwerkingsverband 'Gentse Universitaire Musea – GUM' goedgekeurd en verankerd als autonome organisatie binnen de universiteit.

Bedoeling van het samenwerkingsverband is om de werking van de verschillende (reeds bestaande) musea aan de Gentse universiteit beter op elkaar af te stemmen en om een gemeenschappelijke werking uit te bouwen op vlak van publieks- en collectiebeleid, inventarisering, bruikleen, tentoonstellingen... De samenwerking tussen de musea van Universiteit Gent is niet nieuw. Sinds 2010 vindt er tweemaandelijks overleg plaats tussen de collectiebeheerders van de 'Gentse Universitaire Musea'. Dit resulteerde eerder in een aantal gemeenschappelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een gecoördineerde deelname aan Erfgoeddag en de eerste Nacht van de Gentse Universitaire Musea in februari 2012. De oprichting van het officiële samenwerkingsverband verankert deze samenwerking nu stevig in een nieuwe structuur. Op initiatief van de 'Gentse Universitaire Musea - GUM' loopt momenteel het vierjarig project 'Voorbereidende studie tot het oprichten van een nieuw universiteitsmuseum' (pdf).

De 'Gentse Universitaire Musea GUM' bestaat uit:

Voor contactgegevens en meer informatie over de lopende projecten kan men terecht op www.ugent.be/nl/voorzieningen/bronnen/collecties/gum.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...