contact
MyEtwie
In de kijker

Oproep: jouw expertise op het ETWIE-platform!

Gepubliceerd op 25/02/2013

De kennis over het technisch, industrieel en wetenschappelijk erfgoed is verspreid over heel wat organisaties en individuen. Vaak hebben deze actoren ook een interessante collectie met werktuigen, instrumenten, machines, archieven, foto's... die al dan niet publiek toegankelijk is. Anderen bezitten dan weer bepaalde technische vaardigheden die tegenwoordig niet meer zo courant zijn. Met een eerste, algemene bevraging probeert ETWIE deze actoren en de aanwezige expertise nu beter in kaart te brengen. Het is niet alleen de bedoeling deze informatie te verzamelen, maar ook om ze te ontsluiten, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Hiervoor ontwikkelt ETWIE in de komende maanden een digitaal platform, dat in het najaar van 2013 gelanceerd wordt. Op dit ETWIE-platform krijgen alle organisaties en experts hun plaatsje. Deze ontsluiting zal uiteraard gebeuren met respect voor de privacy van individuele personen. Wens je niet dat je persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt, dan kan je dit aanduiden. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Je hoeft niet alle vragen verplicht te beantwoorden. Als je twijfelt of iets relevant is, raden we je aan om het toch mee te geven. Je kunt de enquête invullen als organisatie of als individu. Vul je de enquête in als organisatie, stuur ze dan zeker ook door naar de individuele experten binnen je organisatie. Wij danken je alvast voor je bereidwillige medewerking!

Vul hier de enquête in!

Pas op: voor heemkundige kringen wordt, in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen, een aparte bevraging georganiseerd.

Technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed: what's in a name?

Wat verstaan we zoal onder technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed? De onderstaande lijst geeft een aantal voorbeelden, maar is zeker niet exhaustief!

Meer informatie nodig? Neem dan contact op via info@etwie.be of 015/27.23.34. etwie_sq