contact
MyEtwie
In de kijker

Project rond ambacht kunstsmeden van start

Gepubliceerd op 20/03/2014
kunstsmeden

Op 15 maart startte het erfgoedproject 'Naar een brandend actueel ambacht – nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden'. Doel van het project is om stappen te zetten naar een actualisering en duurzame maatschappelijke verankering van dit ambacht. Het project is een initiatief van de vzw IIzer en Vuur!, in samenwerking met ETWIE, CVAa, het MOT, La Fonderie en tapis plein.

In de tweede helft van de 20ste eeuw was het kunstsmeden in Vlaanderen een zachte dood aan het sterven. Jongeren kregen geen beroepsopleiding meer aangeboden, en achter de uithangborden van de schaarse kunstsmederijen werd nog maar zelden gesmeed. Hoewel er vanaf de jaren 1980 een vernieuwde interesse voor het ingeslapen ambacht ontstond, dringt zich nu een structurele aanpak op om het ambacht te borgen. Weinig ambachtslieden beoefenen nog beroepsmatig het kunstsmeden; het is geen evidentie om er de kost mee te verdienen. Architecten en restauratoren worden dan weer regelmatig geconfronteerd met een gebrek aan kennis en kunde om smeedijzeren delen van waardevolle gebouwen te herstellen en te restaureren.

Het meerjarige erfgoedproject dat nu van start gaat, wil stappen zetten naar een actualisering en duurzame maatschappelijke verankering van het ambacht. Het is de ambitie om een plan van aanpak te ontwikkelen voor de borging van het kunstsmeden en ervoor te zorgen dat randvoorwaarden gecreëerd worden die dit plan mogelijk maken. Een programma bestaande uit vijf maatregelen vormt het speerpunt: identificatie en documentatie, onderzoek, transmissie, communicatie en sensibilisering, en herlancering. Hiermee willen de initiatiefnemers een voorbeeldpraktijk ontwikkelen voor andere immaterieel-erfgoedpraktijken die zich op een scharniermoment in hun maatschappelijke inbedding vinden en die vergelijkbare borgingsuitdagingen kennen.

Op de website www.kunstsmeden.be is meer informatie te vinden over het project en worden de bevindingen opgelijst. Wie meer wil weten, kan via info@kunstsmeden.be contact opnemen met projectmedewerkers Joeri Januarius en Michel Mouton. Op vrijdag 23 mei is alvast een eerste reflectiedag over het thema gepland.

Het project wordt uitgevoerd met financiële steun van de Vlaamse overheid.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...