contact
MyEtwie
In de kijker

Studiedag 'Oude liften' op 25 november

Gepubliceerd op 13/11/2014
studiedag_oude_liften

In navolging van de succesvolle expo Lift Story organiseert de Stadswinkel Brussel, in samenwerking met de Brusselse Directie Monumenten en Landschappen, op dinsdag 25 november een studiedag over de oude liften in de hoofdstad.

In Brussel herbergen grote hotels, winkels en heel wat appartementsgebouwen oude, maar vooral zeer bijzondere liften. Meestal werden deze in de ruimte van het trappenhuis ingebouwd en vormen ze een belangrijk onderdeel van het architecturaal decor. Bij de fabricage van deze liften werden gespecialiseerde ambachtslui betrokken, zoals meubelmakers, siersmeden en meester-glasblazers, die de liften tot in de kleinste details schitterend afwerkten.

Het behoud van deze liften is echter bedreigd omdat de veiligheidsvoorschriften voor de liften gewijzigd werden, de specifieke vakkennis voor het onderhoud van deze liften grotendeels verloren ging en de modernisering zich opdringt.

De studiedag wil de erfgoedwaarde van deze liften bevorderen bij het uitvoeren van moderniseringswerken en toont enkele alternatieve oplossingen. De dag is gericht op alle betrokkenen, van eigenaars en beheerders van gebouwen tot professionals uit de liften-, erfgoed- en vormgevingsector.

Programma

Onthaal vanaf 9u00.

09u30 - Inleiding tot de studiedag??
Pascale Ingelaere, kabinet van minister-president Mr Rudi Vervoort
Jérôme Bertrand, Stadswinkel

09u45 - De liften met erfgoedwaarde in de Brusselse context?? (Fr)
Muriel Muret, wnd. eerste attachée bij de Directie Monumenten en Landschappen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

10u15 - De oude liften bekeken vanuit de geschiedenis van de techniek (Nl)
Guy Deckers, ondervoorzitter van de commissie voor consumentenbescherming, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

11u00 - Koffiepauze??

11u15 - De problemen waarmee liftbeheerders te maken hebben (Fr)
Bénédicte Delcourt, directrice bij het Nationaal Eigenaars en Mede-Eigenaars Syndicaat ?

11u45 - Vragen en antwoorden

12u15 - Lunch

13u30 - Wetgeving over de veiligheid van liften: verplichtingen van de beheerders, rol van de professionelen (Nl)
Geert De Poorter, algemeen directeur. Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

14u00 - Voorbeelden van moderniseringswerken (Fr/Nl)
Paul Mariën, ambachtsman liftenbouwer, Ascensobel
Robert Verstraeten, studiebureau Escudo de Oro

?14u45 - Vragen en antwoorden

15u00 - Koffiepauze

15u15 - De opleiding tot het beroep van ambachtsman liftenbouwer : stand van zaken en projecten (Fr)
De opleiding tot agent lifttechnieken van IRIS TECH+ (Gisèle Lamboray, directrice)
De opleiding tot lifttechnicus van de Lokale Missie van Vorst (Hélène De Keerle, projectmanager)
Het opleidingsproject Patrilift van de Lokale Missie van Elsene (Emilie Rodesch)

16u15 - Vragen en antwoorden

16u45 - Afsluiting studiedag

Meer informatie op de website van Stadswinkel en in deze folder (pdf). Inschrijven kan nog tot 17 november via dit formulier.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...