contact
MyEtwie
In de kijker

Tel orge, tel malt: nieuwe publicatie over het moutbedrijf in Vlaanderen

Gepubliceerd op 22/03/2016
tel_orge_tel_malt_cover

Zaterdag werd in Mout & Brouwhuis De Snoek in Alveringem de publicatie 'Tel orge, tel malt' van Frank Becuwe voorgesteld. Het rijkelijk geïllustreerd boek is het resultaat van een uitgebreide studie naar de historische en industriële evolutie van het moutbedrijf in Vlaanderen, ruwweg tussen 1850 en 1950.

In zijn voorwoord wijst Becuwe erop dat voor veel nijverheden de kennis ontbreekt die inzicht kan geven in de ontwikkelingsgeschiedenis van industrieel-archeologische relicten, zoals ook blijkt uit de onderzoeksbalans industrieel erfgoed. Nochtans is deze kennis essentieel om de nodige instrumenten aan te reiken voor een adequaat behoud en beheer van dit erfgoed.

Wat het moutbedrijf betreft, is de auteur er alvast schitterend in geslaagd het hiaat op te vullen. Nauwgezet worden de vele verschillende aspecten van het mouten onder de loep genomen en het resultaat mag met zekerheid hét referentiewerk voor deze specifieke nijverheid genoemd worden. Of je nu meer wil weten over de basisgrondstoffen, productieprocessen, gebruikte machines en graanelevatoren, de mechanisatie in de sector, de kenmerkende architecturele elementen van mouterijgebouwen, welke mouterijen er allemaal waren in Vlaanderen en hoe dit doorheen de tijd allemaal evolueerde, de ruim 370 bladzijden tellende publicatie vat het allemaal samen. Daarbij worden de details niet uit het oog verloren. Zo is er aandacht voor de productie van de specifieke eesttegels, het bijzondere schoeisel dat men droeg om over de mout te lopen of de speciale kappen en draaimutsen op de verluchtingskolommen in het dak. Zelfs de minder tastbare vakkennis, zoals hoe je kwalitatief goede gerst en mout kan onderscheiden op basis van kleur, geur en gevoel, komt aan bod.

Als historicus en onderzoeker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed schreef Frank Becuwe eerder ook het naslagwerk over de maalderijen in Vlaanderen: In de ban van Ceres. Klein- en grootmaalderijen in Vlaanderen (1850-1950). De gebruikte titel van zijn nieuwe publicatie verwijst naar het Franse spreekwoord 'Tel orge, tel malt, telle bière' (goede gerst, goede mout, goed bier), wat doet vermoeden dat een vervolgonderzoek 'tel malt, tel bière' over het brouwerijwezen mogelijk nog kan volgen.

Het boek kost 69,50 euro en kan besteld worden bij uitgeverij Mens & Cultuur.