contact
MyEtwie
In de kijker

Toekomst stoomzagerij Laakdal krijgt vorm

Gepubliceerd op 26/11/2015
zagerij7

Er lijkt eindelijk schot te komen in de herbestemming van de site van de voormalige stoomzagerij in Laakdal. De Vlaamse Landmaatschappij stelde recent een landinrichtingsplan op voor de site, waarin een invulling wordt gegeven aan de buitenruimte, rekening houdend met het historisch karakter en de toekomstige functies. Het plan kadert in het landinrichtingsproject 'de Merode, prinsheerlijk platteland'.

De oude zagerij Beyens aan de Heistraat in Vorst-Meerlaar is het enige nog overblijvende voorbeeld van een stoomzagerij in Vlaanderen waar vrijwel alle werktuigen nog aanwezig zijn. De meeste machines, waarvan vele van Belgische makelij, dateren van voor de Eerste Wereldoorlog en uit het Interbellum. Ook de stoommachine, van 'De Nobele, Nolet & Bracq' uit Gent, en de stoomketel zijn nog aanwezig.

Door de ligging in woongebied moest de zagerij haar activiteiten in de jaren 1960 noodgedwongen stopzetten. In 1993 werden de machines, de gebouwen en de schoorsteen beschermd als monument. De zagerij werd in 2001 door de gemeente aangekocht, maar het complex raakte ernstig in verval en dreigde zelfs in te storten. In 2010 werd de bescherming gedeeltelijk opgeheven. Het gedeklasseerde gedeelte werd vervolgens gesloopt. Drie stenen fabriekshallen en de schoorsteen bleven bewaard.

De gemeente wil de overblijvende traveeën casco restaureren en twee nieuwe houten traveeën bijbouwen voor de bescherming van de machines (bekijk de plannen op de website van architectenbureau ARAT). In het complex wil men een soort ontmoetingsruimte creëren, met onder meer een fietsverhuurdienst en horecafaciliteiten. Daarnaast komt er museale opstelling voor scholen en een breder publiek, in de vorm van een belevingstentoonstelling rond erfgoed, bosbouw en ambacht. Op langere termijn wil de gemeente een deel van de machines opnieuw in werking te stellen.

Om tegemoet te komen aan deze nieuwe invulling komt er in de buitenruimte een onthaalplaats met zitbanken, infoborden en parkeergelegenheid. De geest van de vroegere industriële site moet daarbij behouden blijven. Daarom wordt in het inrichtingsplan geen of weinig beplanting voorzien en wordt een open zandvlakte behouden. Zowel binnen als buiten zullen belevingselementen worden voorzien die verwijzen naar de vroegere functie (werktuigen, boomstammen...).

Je vindt het volledige landinrichtingsplan op www.vlm.be. Tot 4 december loopt een openbaar onderzoek over het plan. Op zaterdag 28 november is ook een infomoment over de toekomst van de site gepland.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...