contact
MyEtwie
In de kijker

Twee nieuwe beroepskwalificaties voor ambachten

Gepubliceerd op 11/07/2016
Categorie
kantijzer

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag de beroepskwalificaties van kantwerkers en kunstsmeden goedgekeurd. Deze beroepskwalificaties worden in een dossier gegoten en bepalen wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Naast een definitie van het beroep worden de context, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar beschreven. Via opleiding of onderwijs kunnen beroepscompetenties verworven worden.

Koepelorganisatie Kant in Vlaanderen was hoofdindiener voor het dossier over de kantwerker, terwijl IJzer en Vuur! vzw de pen heeft vastgehouden voor het dossier over de kunstsmeden, aangevuld met een groep opleiders en een vertegenwoordiging van de ambachtelijke smedersgilde. "We zijn zeer tevreden dat dit dossier is goedgekeurd", zegt Michel Mouton van IJzer en Vuur! vzw. "Het is een van de stappen die nodig is om de toekomst van het ambacht veilig te stellen."

Vertegenwoordigers uit de sector en de arbeidsmarkt stellen samen met procesbegeleiders van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS) het volledige dossier op. Dit dossier wordt dan gevalideerd door vertegenwoordigers van interprofessionele sociale partners zoals de VDAB. Een inschalingscommissie bepaalt vervolgens op welk niveau het dossier wordt ingeschaald; dit kan gaan van niveau 1 (eindtermen lager onderwijs) tot niveau 8 (universitair - doctor). Dit inschalingsniveau maakt het ook mogelijk beroepscompetenties in Europees verband met elkaar te vergelijken. De Vlaamse Regering ten slotte erkent de beroepskwalificatie, die dan door het AHOVOKS wordt geregistreerd in de kwalificatiedatabank.

Voor alle mogelijke sectoren kunnen dossiers worden opgesteld. Jaarlijks stelt de overheid evenwel een prioriteitenlijst op die de prioritaire domeinen clustert. In 2015 stonden ambachten op de prioriteitenlijst.

Interesse in het opstellen van een beroepskwalificatiedossier? Neem dan contact op met het Agentschap!

www.vlaamsekwalificatiestructuur.be

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...