contact
MyEtwie
In de kijker

Unieke opleiding kunstsmeden in Antwerpen dreigt vuren te moeten doven

Gepubliceerd op 13/05/2015
Categorie
zuiderpershuis_vuren2

Al meer dan 350 jaar biedt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen avondonderwijs aan voor volwassenen. De opleiding kunstsmeden, die naast de opleiding in Anderlecht en Gent de belangrijkste opleiding kunstsmeden is van het land, wordt nu geviseerd door een besparingsoefening die aan de Academie gebeurt. Vanaf volgend schooljaar zou de opleiding en het contract met het Zuiderpershuis en de historische smidse, waar de opleiding plaatsvindt, worden stopgezet.

ETWIE bekommert zich om de transmissie van ambachtelijke vaardigheden en technieken van onder meer het kunstsmeden. Samen met de studenten en de smeedgemeenschap is ETWIE verstomd door dit nieuws. Eerst en vooral omdat er op dit ogenblik nog geen sprake is van een uitdoofscenario, waardoor studenten die ver gevorderd zijn in hun opleiding, niet in de mogelijkheid worden gesteld hun opleiding in Antwerpen af te werken. De opleiding smeden duurt vijf jaar, met twee lesavonden per week. De 19 studenten die de opleiding in Antwerpen nu volgen, zien hun investeringen van de afgelopen jaren dus verloren gaan. Uitwijken naar of instappen in een andere opleiding zou volgens de Academie tot de mogelijkheden behoren, maar dit is haast onbegonnen werk omdat elke opleiding een eigen opleidingslogica heeft. Bovendien is een uitwijkscenario op dit ogenblik nog niet formeel besproken en/of gecommuniceerd naar de studenten die de opleiding in Antwerpen volgen.

ETWIE benadrukt dat er een grote nood is aan een goed onderbouwde visie op vakopleidingen in het (volwassenen)onderwijs, waarbij ook rekening gehouden moet worden met het grote belang dat dergelijke opleidingen spelen voor de overdracht van ambachtelijke kennis. "Hoewel er de laatste jaren een groeiende maatschappelijke aandacht is voor ambachten, techniek en vakmanschap, wordt deze tendens nog maar in beperkte mate gereflecteerd in het onderwijs. Het is essentieel dat de inrichtende overheden zich bewust zijn van dit belang," zegt ETWIE-coördinator Joeri Januarius. "De opleiding in Antwerpen moet bijna 10 procent besparen op het totale budget. Dat is natuurlijk veel, maar het is onduidelijk waarom in deze besparingsoefening het kunstsmeden wordt geviseerd."

ETWIE hoopt van harte dat alle mogelijke pistes ten gronde worden onderzocht door alle betrokken partijen. Alleen op die manier kan de toekomst van het ambacht in Antwerpen verzekerd worden.

Teken de petitie 'De opleiding smeden in Antwerpen moet blijven bestaan'.