contact
MyEtwie
In de kijker

Vlaams-Brabant drinkt

Gepubliceerd op 06/10/2013
vlbrabdrinkt_full

Alcohol speelt een grote rol in het dagelijks leven, vroeger en nu. Maar de precieze sociaal-culturele impact en betekenis van de alcoholproductie, -distributie en -consumptie in de voorbije eeuwen is grotendeels onbekend. KADOC en zijn partners ADVN, Amsab-ISG en Liberaal Archief voeren daarom in 2013-2015 een onderzoeks- en publicatieproject over dit onderwerp, met een specifieke focus op de 19de en 20ste eeuw en op de provincie Vlaams-Brabant.

Het onderzoeksproject, met als werktitel 'Vlaams-Brabant drinkt', vertrekt vanuit een brede waaier aan invalshoeken. Welke rol speelde de productie van bier, jenever en wijn in de Vlaams-Brabantse gemeenten en dorpen? Bekleedden de producenten, handelaars en caféuitbaters een centrale positie in het lokale sociale, economische, politieke en culturele leven? Wat met de negatieve beeldvorming van alcohol? Welke impact hadden de matigingsbewegingen? Hoe zit het met de recente evoluties van schaalvergroting, industrialisering en neergang van de brouwnijverheid? Hoe zijn die te rijmen met de heropleving van ambachtelijke productieplaatsen en de toenemende populariteit van lokale producten? Welke rol speelde en speelt het alcoholverleden in de (toeristische) erfgoedontsluiting van de provincie?

Voor ‘Vlaams-Brabant drinkt’ is men op zoek naar 'papieren' bronnen, iconografie en getuigenissen. Heb je nog affiches, postkaarten of andere erfstukken van familieleden die in een brouwerij of stokerij hebben gewerkt? Ken je of ben je een caféuitbater of brouwer die beschikt over beeldmateriaal? Heb je (oude) foto’s van feesten en bijeenkomsten in de familie, de school, de sportclub of op het werk waarbij het glas geheven werd? Was je (over)grootmoeder of -vader een aanhanger van een anti-alcoholvereniging of heb je daar informatie over? Alle informatie is welkom bij projectmedewerkster Annelies Tollet.