contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank
Brug_Pollare_brug_flesch_c-Collectie Scheerlinck H
Foto: Brug over de Dender in Pollare, Collectie H. Scheerlinck
Ga naar

Een brug is een constructie die geplaatst wordt over een hindernis, zoals een (spoor)weg, rivier of dal. Een brug verbindt twee oevers, een eiland met het vaste land en laten wegen doorlopen over obstakels heen. Een brug kan een vaste constructie zijn, maar kan ook mobiel zijn (bijvoorbeeld door te draaien of op te halen).

Bruggen zijn er alle soorten en maten. Ze worden geconstrueerd uit hout, gewapend beton, metaal of natuursteen. Er zijn diverse types bruggen: hangbruggen, boogbruggen, tuibruggen, hefbruggen, ophaalbruggen, draaibruggen, etc.

Historiek

De mens bouwt al sinds oudsher bruggen. De Romeinen waren bekende en geoefende bruggenbouwers. Zowel voor logistieke als militaire doeleinden bouwden ze in heel het Romeinse rijk houten en stenen bruggen. Een gekend voorbeeld is het Pont du Gard, een aquaduct in Frankrijk.

Eeuwenlang zoekt men manieren om bruggen te construeren én vorm te geven, zowel op vlak van materialen als op vlak constructie. Bruggen worden gebruikt als versterkingen voor steden en kastelen, worden volgebouwd (denk maar aan de Ponte Vecchio in Firenze) en kunnen een prestigieus bouwwerk zijn.

Een grote (r)evolutie vindt plaats wanneer men gietijzer gaat gebruiken voor de bruggenbouw. De eerste gietijzeren brug vinden we in Coalbrookdale, in het plaatsje Ironbridge, Groot-Brittannië, gebouwd in 1779. Later gaat men experimenteren met welijzer, andere manieren voor de ophanging, grotere overspanningen, het gebruik van 'vakwerk' (driehoeken) en staal.

Meer over de geschiedenis van (vaste) bruggen lees je in het artikel van Patrick Viaene, Water (en andere hindernissen) overbruggen. Aspecten van de (bouw)geschiedenis van vaste bruggen (SIWE-magazine nr. 35/38, 2008).

Erfgoed

De meeste relevante bruggen in Vlaanderen werden opgelijst en zijn gelabeld als beschermd monument of vastgesteld als waardevol en niet af te breken onroerend erfgoed. De beschermde bruggen genieten de volheid van hun beschermingsbesluit. Daarvan liggen er heel wat in Gent, maar ook in Bazel, Pollare of Hamme. Ze zijn beschermd en ondertussen ook gerestaureerd. Van oud schroot werden ze omgetoverd tot toeristische trekpleisters en kregen ze veelal een nieuwe rol als hotspots voor zacht recreatief fietsverkeer.

De meeste andere bruggen die vastgesteld zijn (maar niet beschermd), met een grote meerderheid in de Haven van Antwerpen, zijn vanuit industrieel-archeologisch en technologisch oogpunt ook interessant. Maar zij genieten enkel het voorrecht dat ze behouden moeten worden, zonder de financiële voordelen van een bescherming te kunnen genieten. Vlaamse of federale diensten dienen er immers voor te zorgen dat hun beschermd patrimonium ook behouden en gerestaureerd wordt, maar dienen dit integraal op hun eigen werkingskredieten te verrekenen.

Titel Auteur Jaar
19e eeuwse sierbruggen in België Michael DE BOUW 2008 Bekijk de publicatie
Arthur Vierendeel en de Scheepsdalebrug s.n. 2015 Bekijk de publicatie
Behoud van ijzeren hangbruggen voor voetgangers Ine WOUTERS 2008 Bekijk de publicatie
Bouwkundig ingenieering erfgoed 1944 - 2018 Onderzoek ter gelegenheid van de sloop van voetgangersbrug in voorgespannen beton Michel PROVOST 2019 Bekijk de publicatie
Bruggen in Nederland 1800-1900. Vaste bruggen van ijzer en staal Maria VAN MAARSCHALK 1997 Bekijk de publicatie
Bruggen over Gentse wateren. Een fotokatern Patrick VIAENE 2008 Bekijk de publicatie
De bouw van de oude Hansbrug in 1892 Gust VANDEGOOR 1995 Bekijk de publicatie
De bruggen in Schoten. De Kruinigenbrug Guido VAN LEEMPUTTEN 2010 Bekijk de publicatie
De Denderbrug. Van oud naar nieuw Aimé STROOBANTS 2010 Bekijk de publicatie
De Hansbrug tussen Haacht en Keerbergen. Deel 2. Gust VANDEGOOR 1995 Bekijk de publicatie
De Hansbrug tussen Haacht en Keerbergen. Deel I. Gust VANDEGOOR 9999 Bekijk de publicatie
De ijzeren brug van Pollare Dirk VAN DE PERRE 1989 Bekijk de publicatie
De ijzeren voetgangersbrug over de Dender te Pollare van constructie tot reconstructie (1912-1995) Dirk VAN DE PERRE 1996 Bekijk de publicatie
De Nieuwbrug. Splinternieuw en eeuwenoud. Deel 1. Alles nieuw. Luc DEVRIESE 2008 Bekijk de publicatie
De Nieuwbrug. Splinternieuw en eewenoud. Deel 2. Van hout naar beton. Luc DEVRIESE 2008 Bekijk de publicatie
De smeedijzeren hangbrug in Bazel bij Antwerpen Ine WOUTERS 2004 Bekijk de publicatie
De zweefbrug : Een brugtype dat de opkomst van de auto niet overleefde. C.H. VAN ELDIK 2003 Bekijk de publicatie
Een halve eeuw ten dienste van de Belgische waterwegen en dijken: Ulrich Kümmer (1792-1862), ingenieur van bruggen en wegen. Bruno INDEKEU 2004 Bekijk de publicatie
Een verdwenen openbare weegbrug in Hansbeke Albert MARTENS 1987 Bekijk de publicatie
Enkele alternatieve overwegingen bij het restauratieproject. Nassaubrug 2002. Albert HIMLER 2001 Bekijk de publicatie
Historische Dijlebrug te Wilsele (Leuven) eindelijk herbestemd als monument Patrick VIAENE 2006 Bekijk de publicatie
Historische gegevens over de Nassaubrug (1912) en omgeving. Albert HIMLER 2001 Bekijk de publicatie
IJzeren voetbruggen in Vlaanderen voor W.O. II Luc DEGEZELLE 1986 Bekijk de publicatie
IJzersterke bruggen. Een restauratiestudie naar de drie ijzeren bruggen van Tour & Taxis te Brussel. Jubelfeestbrug, Jean Dubrucqbrug en Demeerbrug Frances KANNEKENS 2018 Bekijk de publicatie
Kluisbergen, Hamme, Eine. Bruggen met een verhaal. Louis DE COCK 2003 Bekijk de publicatie
Nederlandse Bruggen Stichting Nieuws. s.n. 1993 Bekijk de publicatie
Omtrent de Vierendeelbrug over het Albertkanaal in Oelegem Ranst Joke BUNGENEERS 2010 Bekijk de publicatie
Over enkele bruggen in een historisch perspectief. Jos VANDENBREEDEN 1995 Bekijk de publicatie
Patrimoines de fonte, fer et acier: architectures et ouvrages d’art B. ESPION 2018 Bekijk de publicatie
Renovatie van de als monument beschermde Willembrug? Albert HIMLER 1997 Bekijk de publicatie
Restauratie- en herbestemmingsstudie van de Vapeurbrug, een ijzeren spoorhefbrug over de Moervaart te Moerbeke-Waas Pieter BOONEN 2015 Bekijk de publicatie
Straks 250 jaar Kanaalbrug in Kampenhout-Sas. A. VERELST 1998 Bekijk de publicatie
Typen van bruggen technisch bekeken. Daniël VANDEPITTE 1995 Bekijk de publicatie
Van vaste houten brugconstructie tot ijzeren vakwerkbouw: geschiedenis van de zogenaamde 'Mirabrug' over de Durme te Hamme Harry VAN ROYEN 1994 Bekijk de publicatie
Vervanging van de Boudewijnbrug. Onderdeel van het Kruisschanssluizencomplex te Antwerpen Jean-Luc HABETS 2017 Bekijk de publicatie
Water (& andere hindernissen) overbruggen. Aspecten van de (bouw)geschiedenis van vaste bruggen Patrick VIAENE 2008 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

Wil je hier graag meer over weten?