contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank
Turf_by_martaposemuckel_via_pixabay_ETWIE
Ga naar

Historiek


Vanaf de middeleeuwen was turf zowel voor industrieën (brouwerijen, steenbakkerijen...) als voor gezinnen een courant gebruikte brandstof. Voor de productie van turf werd veen afgegraven en gedroogd. Vooral in de driehoek Antwerpen - Geertruidenberg - Willemstad werd turf geproduceerd. Grootschalige turfwinning vond meestal plaats onder de vorm van concessies. Langs een ingenieus netwerk aan bevaarbare kanalen ging de turf van producent naar consument. Rond 1750 eindigde het verhaal van vijf eeuwen turfwinning.

Erfgoed

Diverse verenigingen, personen en gemeenten zijn actief rond het thema ‘turf’, en dit zowel op landschappelijk, cultuurhistorisch als toeristisch vlak. Een probleem is echter dat de turfregio zich situeert over de landsgrenzen van België en Nederland heen. De voorbije jaren neemt vooral hetRegionaal Landschap De Voorkempeneen trekkersrol op om een aantal grensoverschrijdende initiatieven uit te werken. In 2012 werd hierrond een transnationaal Leaderproject goedgekeurd.

Wil je hier graag meer over weten?