contact
MyEtwie
Thesisonderwerp

Audiovisueel documenteren van immaterieel cultureel erfgoed

Stagevoorstel - Audiovisueel documenteren van immaterieel cultureel erfgoed

Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, praktijken, vaardigheden, knowhow, tradities en gebruiken met wortels in het verleden die mensen vandaag nog steeds doen en willen doorgeven aan de toekomst. Immaterieel-erfgoedpraktijken evolueren doorheen de tijd en veranderen met ons en de maatschappij mee.

Voorbeelden van immaterieel-erfgoedpraktijken zijn: reuzencultuur, garnaalvisserij te paard, kunstsmeden, hoevebrood bakken, fanfarecultuur, glas-in-lood restaureren, steltenlopen, Belgische biercultuur, jachthoornblazen, bouwen van draailieren, origami, pirobakken, hondenzwemming, houtdraaien etc. De mogelijkheden zijn legio en wat ze allen gemeen hebben is dat het een praktijk is die leeft binnen een erfgoedgemeenschap, met beoefenaars en betrokkenen. Om dit erfgoed voor de toekomst te ‘borgen’, zijn er verschillende mogelijkheden. Audiovisueel documenteren is er één van.

Volg je een opleiding film? En ben je geïnteresseerd om dit ‘levend erfgoed’ in beeld en klank te vangen? Dan is deze stage iets voor jou!

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • Academisch-wetenschappelijk erfgoed, zoals taxidermie, wetenschappelijk glasblazen, werking van een stoommachine, het maken van preparaten, skeletbouw etc. Als stagiair ga je mee op stap naar de universiteit en breng je dit specifieke immaterieel erfgoed of bepaalde technieken in beeld;

  • Meester-leerlingtrajecten: er zullen een aantal meesters (o.a. in technisch erfgoed) hun kennis en vaardigheden overdragen aan leerlingen, via een beurs voor het doorgeven van vakmanschap (Departement Cultuur, Jeugd en Media). Door het filmen van dit traject kan je een meerwaarde betekenen voor het meester-leerlingtraject en voor het borgen van dit specifieke immaterieel erfgoed;

  • Collecties van privéverzamelaars van technisch of industrieel erfgoed in beeld brengen, om de zichtbaarheid van deze interessante personen en collecties/verzamelingen te vergroten.

Interesse in één van deze onderwerpen?

Meer info: lieselot@etwie.be