contact
MyEtwie
Publicatie

Antwerpen op zoek naar drinkwater. Het ontstaan en de ontwikkeling van de openbare drinkwatervoorziening in Antwerpen 1860-1930

Auteur Wim VAN CRAENENBROECK
Jaar van uitgave 1998
Stad of gemeente Tielt