contact
MyEtwie
Publicatie

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 16n2. Arrondissement Turnhout. Kanton Westerlo.

Ga naar
Auteur s.n.
Trefwoorden België, Vlaanderen, cultuur, architectuur, inventaris, Provincie Antwerpen, bouwen, Turnhout, cultuurbezit, Arrondissement Turnhout, Westelo, Kanton Westerlo
Jaar van uitgave 2001
Brussel/Turnhout, (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / Brepols) 2001.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...