contact
MyEtwie
Publicatie

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 18nA. Provincie West-Vlaanderen. Stad Brugge. Oudste Kern.

Auteur s.n.
Trefwoorden België, Vlaanderen, monumentenzorg, West-Vlaanderen, cultuur, architectuur, inventaris, Brugge, bouwen, cultuurbezit, kern
Jaar van uitgave 2000
Brussel/Turnhout, (Brepols / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) 2000.