contact
MyEtwie
Publicatie

De Antwerpse stapelhuizen, en meer in het bijzonder een 19de eeuws pakhuiskompleks in het bezit van Belgian Pakhoed

Thema's

Auteur C. DEPAUW
Trefwoorden haven, Antwerpen, herbestemming, architectuur, pakhuis, stapelhuis, magazijn, Belgian Pakhoed, pakhuizencomplex
Jaar van uitgave 1982
Pagina's 2 vol.
Website https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000758223
Instelling R.U.G.
Vakgroep Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde
Promotor Frieda VANTYGHEM