contact
MyEtwie
Publicatie

De invloed van de traditionele breuklijnen op de berichtgeving in Vlaamse arbeiderskranten. Kwalitatieve analyse van de berichtgeving over de Belgische mijnperikelen tussen 1956 en 1970 in Het Volk en Volksgazet

Auteur Tom HINDRYCKX
Jaar van uitgave 2014
Pagina's 63
Stad of gemeente Leuven
Website https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71174413290001471&context=L&vid=KULeuven&lang=en_US
Instelling KU Leuven
Vakgroep Geschiedenis
Promotor Karel VAN NIEUWENHUYSE
De wetenschappelijke literatuur omschrijft de Belgische pers na WOII als een ideologische en verzuilde strijdpers. De ideologische breuklijn had een grote invloed op de berichtgeving in de kranten. Er wordt echter weinig onderzoek gedaan naar de invloed die de andere breuklijnen (socio-economisch, communautair) hadden op de berichtgeving en hoe deze beïnvloeding evolueerde.Deze masterproef onderzoekt via een case-study hoe de drie traditionele breuklijnen van de Belgische maatschappij invloed hadden op de berichtgeving van twee Nederlandstalige arbeiderskranten. Hiervoor wordt de berichtgeving over de Belgische mijnproblematiek in Het Volk en Volksgazet voor de periode 1956-1970 geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de manier waarop de breuklijnen invloed uitoefenden op de berichtgeving, welke breuklijn de grootste invloed had en waarom, en wanneer de ontzuiling van de berichtgeving over de mijnproblematiek van start ging. Uit het onderzoek blijkt dat de ideologische breuklijn de grootste invloed had. Een belangrijke vaststelling is dat de invloed van de breuklijnen in relatie staat tot de politieke situatie. In 1956 staat de berichtgeving over de mijnproblematiek in het teken van de ideologische strijd tussen christendemocraten en socialisten. Wanneer de partijen waaraan de kranten gelieerd zijn echter samen in de regering zitten (1966, 1970), probeert de berichtgeving het politieke evenwicht te bewaren en bundelen de kranten hun krachten tegen de oppositiepartijen. De maatschappelijke evoluties in de jaren 1960 zorgen ervoor dat de kranten afstand beginnen te nemen van hun zuilen en dat de berichtgeving meer objectief wordt. Dit leidt echter niet tot ontzuiling. In de berichtgeving over de mijnproblematiek worden de eerste voorzichtige stappen richting ontzuiling pas genomen in 1970. Er wordt vaak geponeerd dat de Belgische pers in de jaren 1960 ontzuilde.