contact
MyEtwie
Publicatie

Studie i.v.m. de geplande uitbreiding van de Gentse haven met de Kluizendokken gesitueerd in het ruimer kader van de evolutie van de Gentse haven sinds de 19e eeuw.

Ga naar
Auteur T. SEMEY
Trefwoorden Gent, haven, scheepvaart, kanaal, waterwegen, evolutie, dokken, Gentse haven, Kluizendokken, uitbreiding
Jaar van uitgave 1987
Verhandeling / Dissertation. Gent, (R.U.G.) 1987.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...