contact
MyEtwie
Publicatie

Van de Snoek en consorten

Auteur Frank BECUWE
Uitgever Westhoek Monumenten v.z.w.
Jaar van uitgave 2021
Pagina's 2 vol.
Stad of gemeente Alveringem
Website https://www.desnoek.be/publicaties/
Titel serie/reeks Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief 26 & 27
In Van De Snoek en consorten. De dorpsbrouwerij in Vlaanderen, ca. 1750 – 1950 neemt historicus Frank Becuwe u mee doorheen twee eeuwen brouwerijgeschiedenis. Vanuit de ‘biografie’ van de voormalige dorpsbrouwerij De Snoek (het huidige Mout- & Brouwhuis de Snoek) schetst hij de ontwikkelingsgeschiedenis van de dorpsbrouwerij, die veelal zijn ontstaan kende in een boerderij-brouwerij en vooral vanaf de 19de eeuw door de mechanisering van de sector geleidelijk zijn ambachtelijke karakter verloor om zich in diverse gevallen in het interbellum of kort na de Tweede Wereldoorlog te ontpoppen tot een semi-industriële brouwerij, die uiteindelijk – op enkele zeldzame gevallen na – toch ten onder ging in een bikkelharde concurrentiestrijd met de grootste spelers. Tegelijk wordt er ook gefocust op de dorpsbrouwer himself, die tot na de Tweede Wereldoorlog een zeer voorname rol speelde binnen de dorpsgemeenschap en deze sociale positie via zijn dorpsherbergen verankerde.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...