contact
MyEtwie
Publicatie

Van Etatisatie tot Katialistische nationalisatie. Het Belgische elektriciteitsdebat na de tweede wereldoorlog en de wording van het beheerscomité en het controlecomité voor elektriciteit (1944-1955)

Auteur Yannis SKALLI
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 134
Stad of gemeente Brussel
Website https://biblio.vub.ac.be/opac/3/632048
Instelling VUB
Vakgroep Geschiedenis
Promotor Guy VANTHEMSCHE

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...