contact
MyEtwie
Actor

Bert Woestenborghs

  • Onderzoeker
Als stafmedewerker roerend erfgoed van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) legt Bert zich toe op de algemene kennisuitbouw omtrent het roerend erfgoed van landbouw, voeding en het landelijk leven. In functie daarvan onderhoudt hij contacten met de collectiebeheerders, co├Ârdineert hij diverse registratie- en inventarisatieprojecten en legt hij zich ook toe op de waardering en herbestemming van objecten en deelcollecties. Daarnaast werkt hij aan een landbouwthesaurus van werktuigen en is hij verantwoordelijke voor de vakbibliotheek van het CAG. In die zin heeft hij de nodige expertise op het vlak van de geschiedenis van de Belgische landbouw in het algemeen en die van de landbouwmechanisering in het bijzonder.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Onderzoeksbalans Industrieel Erfgoed (2020)

    Lees meer