contact
MyEtwie
Actor

Collectie Robotica VUB

  • Collectie

Deze collectie valt onder het Departement Toegepaste Mechanica – Robotics & Multibody Mechanics research group. Ze bestaat uitrobots en plasticprinters.

De robots werden in het laboratorium ontwikkeld. Een deel van het labomateriaal is aangekocht (o.a. de plasticprinters).De robots werden ontwikkeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Bij afronding van het onderzoek werden ze in het laboratorium bewaard. Afhankelijk vande robot worden ze momenteel gebruikt als didactisch materiaal of wordt er op voortgewerkt om de functionaliteiten te verfijnen. Sommige zijn inactief, maar blijven in het laboratorium voor bezoekers (bv. naar aanleiding van een opendeurdag). Een aantal robots wordt ook uitgeleend voor tentoonstellingen waarbij het brede publiek wordt aangetrokken.

De collectie bestaat uit verschillende types van robots. In het atelier bevinden zich de machines om robotonderdelen te vervaardigen (o.a. freesmachines).
Tot de collectie behoren:

-Een klimmende robot
-Een opstelling voor onderzoek naar de armspieren
-De springende robot Adam (ca. 2002)
-De springpoot OLIE (ca. 1991)
-Een enkelprothese met pneumatische spieren (ca. 2005)
-De tweebenige stappende robot Lucy: deze robot kreeg veel mediabelangstelling, omdat ze wordt aangedreven door ---pneumatische artificiële spieren
-Veronica: stapt door een elektrische actuator met aangepaste soepelheid (maccepa actuator)
-Altacro, een staprevalidatierobot
-Plasticprinters (Makerbot en Dimension Elite): de plastiek wordt gebruikt in robots
-Knexo (afkorting voor ‘knee exoskeleton’), een revalidatierobot
-Ampfoot enkelprothese: een biomedische voet (2010)
-Softarm (2007-2008): een prototype voor onderzoek naar een veilige interactie tussen mens en robot
-Probo: een sociale robot die reageert op aanrakingen. Probo werd ontwikkeld om mens-robotinteractie te bestuderen -en robot assisted therapy te ontwikkelen. De robot kan verschillende emoties tonen door met zijn ogen, oren, wenkbrauwen, slurf, mond en nek te bewegen. Rond de Probo-robot werd een spel ontwikkeld, de Probo-Gotchi
-My Keepon: werd aangekocht om de techniek en onderdelen op een andere manier te gebruiken

Onderzoeksprojecten van studenten worden ook bewaard, maar niet alle opstellingen zijn nog intact. Hier en daar ontbreken onderdelen omdat ze voor nieuwe prototypes worden gebruikt.

De collectie bevat meerdere topstukken. De Probo-robot en Lucy konden rekenen op ruime mediabelangstelling.

Een overzicht van publicaties over de collectie is terug te vinden op de website van het Departement Toegepaste Mechanica/Mechanical Engineering (MECH):

- Overzicht van de publicaties rond Lucy: http://lucy.vub.ac.be/publications.htm (doctoraatsverhandelingen, wetenschappelijke artikels, thesissen, etc.)
- Overzicht van de publicaties over Probo: http://probo.vub.ac.be/publications/ (exclusief persberichten)
- Overzicht publicaties van de vakgroep: http://mech.vub.ac.be/multibody/publications.htm

De vakgroep voorziet publieksmomenten en neemt deel aan wetenschappelijke conferenties en beurzen waarbij de robots in de kijker worden geplaatst.

Enkel onderzoekers kunnen de collectie bezoeken. Daarvoor dient contact te worden opgenomen met de beheerder.
Niet-onderzoekers kunnen robots uit de collectie zien op opendeurdagen, beurzen en andere publieksmomenten.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...