contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank

Academisch erfgoed

Hoofdthema

Academisch erfgoed’ verwijst naar de (im)materiële getuigenissen van de evolutie van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan universiteiten, wetenschappelijke instellingen en hogescholen en de invloed ervan op de maatschappij. Het omvat roerend, materieel en immaterieel erfgoed en omvat een brede verzameling voorwerpen.

De Vlaamse universiteiten zijn verantwoordelijk voor het academisch erfgoed dat onder hun beheer valt. Zij stelden Commissies voor Academisch Erfgoed in, die werken aan het beheer en de ontsluiting van hun collecties. Deze commissies verenigen zich in het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed. Hier bundelen ze hun expertise om te komen tot een verantwoorde beleidsontwikkeling en een brede ontsluiting. In het kader van het project ‘Balans en perspectief’ werd het academisch erfgoed in Vlaamse universiteiten en hogescholen doorgelicht. De resultaten werden recent gepubliceerd in 'Balans en Perspectief. Academisch Erfgoed in Vlaanderen'. De afzonderlijke collectiebeschrijvingen zijn beschikbaar op de website van het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed. Verschillende van de collecties werden ook opgenomen in de UMAC Worldwide Database of University Museums & Collections.

Aan de Universiteit Gent wordt momenteel gewerkt aan de centralisatie van de collecties academisch erfgoed in een nieuw museum. Aan dezelfde universiteit werkt het Instituut voor Publieksgeschiedenis sinds enkele jaren aan het project UGentMemorie, dat het virtuele geheugen van de UGent vormt. Aan de Universiteit van Antwerpen is in 2017 een project gestart dat het aanwezige academisch erfgoed op de universiteit en geassocieerde hogescholen inventariseert en ontsluit. Ditzelfde proces is bezig aan de KULeuven.

diergeneeskundig_verleden_ugent

Meer over academisch erfgoed op de projectpagina van het Themanetwerk Academisch Erfgoed

Klik hier

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Immaterieel erfgoed aan de universiteit: een verkennende studie

    Lees meer

Wil je hier graag meer over weten?