contact
MyEtwie
Actor

Deelcollectie Dierkunde UGent

  • Collectie

Het GUM kan voor haar vaste en tijdelijke tentoonstellingen putten uit een enorme verscheidenheid aan objecten. Ze vormen samen de academisch erfgoedcollectie van het GUM en de UGent, de grootste van Vlaanderen, met meer dan 400.000 geregistreerde objecten.

Zes collecties werden al decennia beheerd en in een museale opstelling gepresenteerd. Een van deze is de deelcollectie Dierkunde.

Sinds 2018 maakt deze collectie deel uit van de collectie van het GUM - Gents Universiteitsmuseum en zijn er heel wat objecten die in het GUM tentoongesteld worden. Opgericht in 1817 had het Museum voor Dierkunde als doel een wetenschappelijke verzameling aan te leggen ter illustratie van de lessen dierkunde aan de Gentse Universiteit. Nu nog steeds wordt er aan de collectie voor en door de studenten verdergewerkt, maar wordt tevens het museum opengesteld voor een breder publiek.

De collectie bestaat uit ongeveer 50.000 objecten. Het gaat onder meer over skeletten, opgezette dieren en vergelijkbare anatomische preparaten. De collectie bestaat uit gewervelde dieren: vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren en ongewervelde dieren: sponzen, neteldieren, wormen, weekdieren en geleedpotigen. Daarnaast is er een unieke collectie vergelijkende anatomische preparaten (organen en stelsels). Er zijn zowel volledige dieren als uitgeprepareerde stelsels en organen op ‘sterk water’, opgezette dieren, skeletten en deelskeletten. Heel wat oude modellen van kleine organismen en oude wandplaten zijn in onze collectie bewaard gebleven en zijn nog steeds te bewonderen. Verscheidene specimens in de collectie zijn van groot natuurhistorisch belang. Zo is er de opgezette Tasmaanse Buidelwolf, waarvan er slechts een handvol intacte exemplaren in de wereld bestaan. De Australisch-Aziatische collectie bevat nog meer zeer zeldzame stukken: onder andere de Buidelkat, Buidelrat en Buidelduivel en de uitgestorven Javaanse Lelkieviet. De uitgebreide Zieglercollectie is dan weer van cultuurhistorisch belang. Het gaat om een verzameling negentiende-eeuwse wassen modellen van de embryologische ontwikkeling van diverse diergroepen en van de ontwikkeling van organen waarvan sommige nog in hun originele doosjes. Ze werden speciaal voor onderwijsdoeleinden gemaakt, door de Duitse modelbouwer Friedrich Ziegler (1860-1936). Daarnaast beschikt de collectie Dierkunde over een: • Voucher-collectie: de collectiestukken die deel uitmaken van een onderzoek en waarover er is gepubliceerd. Deze verzameling wordt bewaard als referentie; • Type-collectie: dit zijn de originelen aan de hand waarvan een bepaalde soort wordt beschreven; • Collectie epidiascoopplaten: over de geschiedenis van de wetenschap (het vak biologie en geneeskunde, historische figuren...). Helaas kunnen ze niet meer bekeken worden omdat de collectie zelf niet over een epidiascoop beschikt. Het Museum voor Dierkunde werd opgericht bij het ontstaan van de universiteit in 1817 om te kunnen voldoen aan het ‘Règlement sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas’ uit 1816. Hierin werd gesteld dat voor het onderwijs elke universiteit in de natuurlijke historie moest beschikken over "un cabinet pour l'histoire naturelle des animaux et pour leur anatomie comparée". De studie in natuurkunde werd alleen mogelijk geacht door de bestudering van de objecten zelf en niet alleen door de literatuur erover. Enkele hoogleraren in de zoölogie hebben hun stempel gedrukt op de collectie. In de loop van de 20e eeuw werd de collectie verder aangevuld door aankopen, schenkingen, eigen producties (preparaten) en objecten die wetenschappers van excursies meebrachten. Ongeveer 32.000 objecten zijn geregistreerd in een databank in Access. De collectie levert ook informatie aan GBIF (Global Bio Diversity Information Facility, http://www.gbif.org/) en het Belgian Data Portal, http://data.biodiversity.be/. Deze publiek toegankelijke, online databanken brengen de biodiversiteit in kaart van respectievelijk de wereld en België.

De collectie is opgenomen in de UMAC Worldwide Database of University Museums & Collections en in het overzicht van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV).

(Foto: Geert Roels)

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer