contact
MyEtwie
Themanetwerk

Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

Microscopen, wandplaten, ijzeren long, fenakistiscoop, herbaria, vaatafgietsels, een opgezette buidelwolf, bakeliet, bodemprofielen, een microtoom, een pillendraaimachine, organen op formol. Een kleine greep uit het wetenschappelijk erfgoed!

Academisch erfgoed omvat het roerend en immaterieel erfgoed dat voortkomt uit de werking van universiteiten en hogescholen, is verbonden met onderwijs en onderzoek. Dat kan gaan om erfgoed uit de exacte wetenschappen zoals microscopen, maar ook om etnografische objecten, kunstwerken of archeologische artefacten. Academisch erfgoed gaat dus om meer dan enkel objecten uit de geschiedenis van de exacte wetenschappen. Het erfgoed komt voort uit de specifieke context van het hoger onderwijs en geeft uitdrukking aan de academische identiteit of ontleent zijn betekenis aan de academische context waarin het tot stand gekomen is.

Wetenschappelijk erfgoed overlapt gedeeltelijk met academisch erfgoed, bijvoorbeeld op vlak van medisch erfgoed en wetenschapsgeschiedenis. Maar niet enkel onderwijsinstellingen zijn in bezit van wetenschappelijk erfgoed; er zijn ook heel wat collecties, verzamelingen en kennis die in bij privéverzamelaars of in musea te vinden zijn.

ETWIE wil het academisch-wetenschappelijk erfgoed zichtbaar maken. We zetten in op expertise-opbouw en kennisdeling, waardering en sensibilisering in Vlaanderen.

In 2020 maakten we in samenwerking met vier Vlaamse universiteiten een nieuw overzicht van de academisch-erfgoedcollecties in hun bezit. In totaal zijn er 103 collecties.

In 2021 ligt de focus op immaterieel technisch erfgoed aan de universiteit, de ontsluiting van academisch erfgoed in het buitenland, en acties die we bepalen in overleg met het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed. Daarnaast zal ook werk gemaakt worden van een update van ‘Ijzeren longen, warme harten’, dat een overzicht geeft van medische collecties in Vlaanderen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Veldtekening medisch erfgoed (2021)

    Lees meer
  • Hoe omgaan met immaterieel erfgoed binnen academisch erfgoed?

    Lees meer