contact
MyEtwie
Actor

Het Vervolg

  • Organisatie

Het Vervolg is een onafhankelijk projectencentrum in de Belgisch Limburgse Mijnstreek. De projecten situeren zich op het snijpunt van cultuur, erfgoed, kunsten, toerisme, lokale economische ontwikkeling en internationale uitwisseling.

Centraal in de werking van Het Vervolg staat de relatie tussen mens en industrie, tussen identiteit en transitie. Deze interesse vertrekt vanuit de thuisbasis van Het Vervolg: de Mijnstreek. Ontstaan na de sluiting van de mijnen (eind jaren ’80, begin jaren ’90) wil Het Vervolg het mijnverleden, maar ook de huidige en toekomstige impact van die industriële activiteit onderzoeken en ontsluiten aan het publiek. Dankzij een ruim interregionaal en internationaal netwerk - zowel artistiek, economisch als onderzoeksmatig - is het werkdomein van Het Vervolg uitgebreid naar industriële transitzones en mijnbouwgebieden over heel de wereld. Op die manier gaat Het Vervolg niet enkel dieper in op de lokale eigenheid van de Belgisch Limburgse Mijnstreek, maar ook op de identiteit en beeldvorming van internationale oorden.

In al haar projecten bewaakt en actualiseert Het Vervolg steeds de lijn verleden-heden-toekomst met een groot respect voor erfgoed, ecologie en multiculturele identiteit. Dit zijn immers belangrijke grondstoffen voor de creatie van een duurzame samenleving.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...