contact
MyEtwie
Actor

Johan Dambruyne

  • Onderzoeker

Johan Dambruyne is doctor in de geschiedenis (UGent) en master in de archivistiek (VUB). Sinds 2006 werkt hij als rijksarchivaris. In 2009 werd hij aangesteld tot diensthoofd van het Rijksarchief Ronse en in 2010 tot diensthoofd van het Rijksarchief Beveren.

Sedert 2014leidt hijzowel het Rijksarchief Antwerpen als het Rijksarchief Beveren. Dambruyne is auteur van talrijke historische publicaties en van diverse inventarissen van belangrijke bedrijfsarchieven. Hijinventariseerdeonder meer het archief van de voormalige Boelwerf.

Titel Auteur Jaar
Boelwerf in beeld. Een fotografische terugblik Johan DAMBRUYNE, Anthony DEMEY 2014 Bekijk de publicatie
Inventaris van het archief van de jutespinnerij NV Dacca en rechtsvoorgangsters te Temse. 1848-1975 Johan DAMBRUYNE 2009 Bekijk de publicatie
Inventaris van het archief van de N.V. Boelwerf Vlaanderen en rechtsvoorgangers met inbegrip van het archief van Jozef Dauwe als curator van de failliete N.V. Boelwerf Vlaanderen 1868-2005. Johan DAMBRUYNE 2008 Bekijk de publicatie
Inventaris van het archief van de NV Boelwerf Vlaanderen en rechtsvoorgangers. Deel 2 (1871-2011) Johan DAMBRUYNE 2018 Bekijk de publicatie