contact
MyEtwie
Actor

Jozef Teugels

  • Expert

Jozef L. Teugels was tot aan zijn emeritaat werkzaam als gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was verbonden aan het departement wiskunde en nam vanuit die positie de verantwoordelijkheid op voor onderwijs en onderzoek in statistiek. Hierbij ging zijn eerste belangstelling naar toepassingen van statistiek in de sociale en in de actuariële wetenschappen. Nationaal en internationaal nam hij verantwoordelijke posities in in een aantal statistische verenigingen.

Reeds tijdens zijn loopbaan werd hij geboeid door klinkend erfgoed met dan vooral de rol die luidklokken hierin spelen. De vaststelling dat de meest recente betrouwbare inventaris van luidklokken (niet beiaarden) dateert van 1918 werd de drijfveer om samen met een dozijn andere vrijwilligers een inventaris op te stellen van de meer dan 700 luidklokken in Oost-Brabant. De resultaten van dit werk verschijnen in boekvorm of worden opgenomen in de publicaties van heemkundige kringen. Ook is er een begin gemaakt aan het inbrengen van deze gegevens in de Erfgoedplus-databank. Een analoog initiatief wordt op dit ogenblik afgewerkt in de Westkaap van Zuid-Afrika, dit samen met collega’s van de Stellenbosch Universiteit.

In navolging van het Oost-Brabantse initiatief zijn er ten lande al een aantal groepen begonnen aan een analoge inventaris voor de luidklokken in hun omgeving. Waar nodig of gewenst stelt hij zijn ervaring beschikbaar om dit initiatief naar andere gebieden in Vlaanderen uit te breiden.

Thema's

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...