contact
MyEtwie
Actor

Meduceum

  • Museum

Het medisch-educatief museum 'Meduceum' in Turnhout stelt zich tot doel de medisch-wetenschappelijke en historische kennis te bevorderen, zowel ten behoeve van een algemeen als van een gespecialiseerd publiek.

Het Meduceum geeft een overzicht van de evolutie in de verpleeg- en geneeskunde in Turnhout met voorwerpen uit het oude St-Elisabethgasthuis (1875 tot 1957), en met medisch en verpleegkundig materiaal dat in 1957 aangekocht werd bij de inrichting van het nieuwe St-Elisabethziekenhuis, dat één van de modernste gezondheidscentra van Europa moest worden. Ook wordt aandacht besteed aan het leven en werk van Nand Peeters, de 'vader' van de moderne anticonceptiepil.

De tweede verdieping focust op Dr. Paul Janssen en zijn realisaties in de farmacologie. De vijf gebieden waarop Janssen Pharmaceutica baanbrekende producten ontwikkelde worden op een interactieve manier voorgesteld.