contact
MyEtwie
Actor

Nationaal Museum van Douane en Accijnzen vzw

  • Documentatiecentrum
  • Museum
Reeds voor de tweede wereldoorlog leefde het idee om een museum van Duane en Accijnzen op te richten die mensen zou informeren over de werking en geschiedenis van deze dienst. Uiteindelijk werd in 1988 het museum officieel geopend. Het museum toont de geschiedenis en werking van de Douane en Accijnzen sinds 1830 met voorwerpen, documenten, foto's en anekdotes. Er is ook een voorwerp van de maand. Ook beschikt het museum over een documentatiecentrum en bibliotheek.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...