contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank
Politie_ Gerd Altmann _geenattributie_ETWIE
Foto: Gerd Altmann
Ga naar

Politie, rijkswacht en douane

Hoofdthema

De politie in België ontstond in de 19e eeuw als lokale korpsen. Belgische steden richtten lokale politiekorpsen op om de openbare orde te handhaven. Deze politie-eenheden waren verantwoordelijk voor het handhaven van de wet, het onderzoeken van misdaden en het verlenen van hulp aan de gemeenschap. In de loop der jaren werden deze lokale korpsen gecoördineerd en gestandaardiseerd onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

De Rijkswacht (Gendarmerie) werd opgericht in 1830 en was oorspronkelijk bedoeld als een militaire politiemacht die verantwoordelijk was voor het handhaven van de openbare orde op het platteland en de grenzen. De Rijkswacht had zowel politietaken als militaire taken en stond onder het gezag van het Ministerie van Landsverdediging. Het had een bredere jurisdictie dan de lokale politiekorpsen. In 1992 vond een hervorming plaats waarbij de Rijkswacht werd geïntegreerd in de federale politie. Vandaag de dag bestaat de politie uit de federale politie en lokale korpsen, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wet en openbare orde.

De geschiedenis van de douane in België heeft wortels die teruggaan tot de middeleeuwen, toen er al sprake was van invoerrechten en accijnzen op goederen. In de 19e eeuw evolueerde de douane naar een meer georganiseerde organisatie. Met de opkomst van de industriële revolutie en de groei van internationale handel ontstond de behoefte aan een meer gestructureerde en gecentraliseerde douaneorganisatie. In België werden douanewetten ingevoerd en werden douaneambtenaren aangesteld om de in- en uitvoer van goederen te controleren, invoerrechten te innen en smokkelpraktijken tegen te gaan.

Erfgoed

Er is nog bij verschillende personen, waaronder een aantal verzamelaars, bij organisaties en musea erfgoed bewaard van politie, rijkswacht en douane.

Titel Auteur Jaar
Archieven van douane en accijnzen als bron voor de industriële archeologie. F. VANDUFFEL 1984 Bekijk de publicatie
Bijdrage tot de geschiedenis van de Rijkswachtbrigade te Haaltert 1901-2001 William VAN DEN BERGHE 2016 Bekijk de publicatie
De douane te Leuven. Van de Oostenrijkse tijd tot heden: meer dan 200 jaar douane-aanwezigheid te Leuven Georges VAN HERCK 1996 Bekijk de publicatie
De douane-overlaadloods in Essen: sporen naar toegankelijkheid Patrick VIAENE 2014 Bekijk de publicatie
Den entrepot van Antwerpen. 160 jaar douaneleven. J. HELLINX 1990 Bekijk de publicatie
Douane en Accijnzen. De vindingrijkheid van smokkelaars en fraudeurs. Ludo DOSOGNE 2006 Bekijk de publicatie
Een blik in de zakken en de mouwen van het internationaal archief voor douane en accijnzen Jef VERHULST 2001 Bekijk de publicatie
Moord en brand!. Het leven in Geraardsbergen en de deelgemeenten in 1830 - 1860 op basis van morele statistieken en politieverslagen. Jacques DE RO 2008 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

Wil je hier graag meer over weten?