contact
MyEtwie
Actor

Riekend Rustpunt

  • Museum

Het Riekend Rustpunt is een klein museum, uniek in Vlaanderen, dat een totaal onbekend en weinig bestudeerd aspect van de geschiedenis belicht: mesttransport over water van de stad naar het platteland. Onder de titel ‘Van stadsstront naar zandgrond’ is er een permanente tentoonstelling, gewijd aan de beer- en mesthandel van de 17de eeuw tot ergens in de jaren ’30 van vorige eeuw.

De steden produceerden grote hoeveelheden menselijke (en dierlijke) mest. De landbouw kon deze meststoffen goed gebruiken om hun gronden mee te bemesten en zo de akkers vruchtbaar te houden zonder braakperiode.Gespecialiseerde beerruimers (moosmeiers in Antwerpen, modderaars in Gent, meuraars in Brugge) verzamelden mest uit de stad, stockeerden dit en verkochten het aan landbouwers om hun gronden mee te bemesten. De overschakeling op guano en de daaropvolgende uitvinding van kunstmeststoffen deed deze traditionele mesthandel de das om.

Thema's

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...