contact
MyEtwie
Actor

tapis plein

  • Organisatie

tapis plein vzw is erkend als landelijk expertisecentrum voor actieve cultureel-erfgoedparticipatie. Met de projecten 'Quartier Bricolé', 'Handmade in Brugge' en 'Design met Wortels' is tapis plein sinds 2009 actief rond de actualisering van ambachten.

Eind 2017 werd tapis plein beëindigd en bundelde men de ervaring en inzichten met nieuwe plannen en ambities in de opstart van een nieuwe organisatie Wie (Werkplaats Immaterieel Erfgoed).

Eind 2017 namen weafscheid van tapis pleinen bundelden de bestaande ervaring en inzichten samen met nieuwe plannen en ambities in deopstart van de nieuwe organisatie Werkplaats immaterieel erfgoed (Wie).Werkplaats immaterieel erfgoedwil, meteen beleidsplan voor 2019-2023, in de volgende jaren de functies voor immaterieel erfgoed (volgens cultureelerfgoeddecreet 2017) opnemen. Met solide ICE-expertise en een doortastende visie. En sámen met al wie rond immaterieel­ erfgoed in de weer is in Vlaanderen en er mee de schouders onder wil zetten, in de erfgoedsector tot ver daarbuiten en in internationale netwerken. Om met een open en ontwikkelingsgerichte houding immaterieel erfgoed te helpen borgen. En om de kracht van verbindingen en ontmoetingen vanuit immaterieel erfgoed volop te stimuleren.


Vanuiteen nieuwemissie, nieuwe statuten en een gereorganiseerd bestuurvoeren we in 2018het laatste jaar van de beheersovereenkomst (2012-2018) uit. Tegelijkertijd werken we verder aan een nieuwe website en huisstijl en leggen we de basis voor de toekomstige werking (2019-2023). Alle informatie over de werking van tapis plein blijft voorlopig raadpleegbaar op www.tapisplein.be. De basisinformatie over Werkplaats immaterieel erfgoed vind je opwerkplaatsimmaterieelerfgoed.be.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...