contact
MyEtwie
Actor

Werkgroep Spoorweggeschiedenis

  • Organisatie

De 'Werkgroep Spoorweggeschiedenis / Groupe de Travail d'Histoire Ferroviaire' werd in 1983 opgericht. Het is een informele contactgroep met als doel personen die zich bezig houden met het bestuderen van (alle mogelijke aspecten van) de Belgische spoorweggeschiedenis met elkaar in contact te brengen om zo een onderlinge samenwerking te doen ontstaan en te bevorderen door elkaar op de hoogte te houden van het eigen studie- of opzoekwerk, door informatie uit te wisselen omtrent archiefmateriaal ...) De werkgroep heeft sinds het begin nauw samengewerkt met de documentatiedienst en dienst historisch patrimonium van de NMBS.

Enkele voorbeelden van individuele of gezamenlijke realisaties/publicaties van leden dank zij of door toedoen van de Werkgroep:

- geschiedenis privé-maatschappijen
- Belgische locomotieffabrieken
- geschiedenis stoomlocomotieven in België
- opstellen locomotieflijsten Etat Belge, NMBS, privé-maatschappijen
- opstellen Belgisch lexicon stoomlocomotieftermen FR/NL
- Belgische spoorwegen tijdens de wereldoorlogen
- geschiedenis spoorwegen in Belgisch Kongo
- inventarisatie stations, haltes, stopplaatsen, spoorlijnen, enz.
- allerlei thema's: signalisatie, watertorens, koninklijke treinen, IJzeren Rijn, grensbaanvakken, bruggen, ...

De werkgroep heeft ook assistentie verleend aan de NMBS n.a.v. de grote vieringen in 1985 en in 2001 (oa bijdragen voor publicaties, suggesties voor restauratie historisch patrimonium). Er werd tevens een inventaris opgemaakt van een groot foto-archief dat de NMBS kon verwerven door tussenkomst van de Werkgroep, er werden commentaren opgesteld bij historische filmbeelden, enz., enz. Er werden ook al enkele studenten geholpen bij het realiseren van hun eindwerken (verstrekken van informatie, bronnenmateriaal, ...).