contact
MyEtwie
Gemeente

Puurs-Sint-Amands

Google Maps laden ...

Puurs-Sint-Amandsis een gemeente in de provincieAntwerpen. De gemeente ontstond door het samengaan van de gemeentenPuursenSint-Amandsin 2019. Puurs-Sint-Amands is gelegen aan de Schelde in Klein-Brabant. Tot aan de aanleg van het kanaal Brussel-Willebroek was de handel via de Schelde een belangrijke activiteit in Sint-Amands. De visserij op de Schelde zou nog tot in de 20ste eeuw een belangrijke rol spelen.

In de 19de eeuw ontstonden een aantal fabrieken in de gemeente, zoals de leerlooierij 'NV Tannerie et Corroierie de Saint-Amands-lez-Puers' en het chemisch bedrijf 'Société Anonyme Pour Favoriser l'Industrie Agricole', ook gekend als de 'kouterfabriek'. Er waren ook heel wat brouwerijen, stokerijen, ... Traditionele huisnijverheden waren de vlasverwerking en de mandenmakerij. Er waren ook verschillende molens, waarvan de Koutermolen zich ontwikkelde tot de maalderij NV Scheldemolens. In de 20ste eeuw was ook onder meer de schoenenfabriek GUMA een belangrijke economische speler.

Ook deelgemeente Oppuurs kende relatief veel industriële activiteit, met talrijke brouwerijen, enkele molens, een kaarsenfabriek, een melkerij, ... Lippelo behield een overwegend landelijk karakter.

Sinds jaren is het Vlaams Molenmuseum gevestigd in Sint-Amands. Dit museum verhuisde recent naar de plaats waar een nieuwe windmolen zal opgebouwd worden, en werd omgedoorpt tot Vlaams Molinologisch Centrum. De herbestemming van de 'Steenovens' is eveneens een interessant project.

De stoomtrein Dendermonde-Puursverzorgt toeristische ritten tussende stations Baasrode-NoordenPuurs. De vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurszorgt voor het behoud van het historisch spoorwegmateriaal en beheert een collectie stoom- en diesellocomotieven, rijtuigen en motorwagens.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...