contact
MyEtwie
In de kijker

De linnenpers gewaardeerd

Gepubliceerd op 06/12/2021
Categorie
Linnenpers M, foto: collectie M Leuven
Foto: Linnenpers M, foto: collectie M Leuven

Aanleiding

ETWIE ontving een vraag naar de waardering van de linnenpersen in de collectie van M Leuven. De loods waarin deze objecten zich bevinden moet worden leeggemaakt door het aflopen van het huurcontract. Heel wat objecten in deze loods staan echter op een lijst om te herbestemmen, waaronder de linnenpersen.

Museum M bekijk elk object in de loods of het behouden, herbestemd of afgestoten moet worden. Het museum onderzoekt de objecten op basis van de voorhanden info over verwerving, datering, bijkomende info, toestand en de indeling in categorieën uit het verleden.

Gebaseerd op de quotering die bij elk object wordt bekeken, kan door de museummedewerkers worden afgeleid of een object past binnen het collectieprofiel van M en voldoende museale waarde heeft om te behouden dan wel dat het niet past binnen het profiel en/of onvoldoende museale waarde heeft. Het museum werkte hiervoor met een waarderingskader op basis van ‘Op de museale weegschaal’ en vult hiervoor in wat een lage, gemiddelde en hoge waardering inhoudt.

M Leuven vroeg ETWIE advies omtrent de waardering van de linnenpersen, gezien deze slechts in mindere mate in de museale collectie van M passen. In kader van het Netwerk Textielerfgoed Vlaanderen onderzocht ETWIE de zeldzaamheid van deze objecten en een eventuele geschikte herbestemming.

Linnenkamer Rubenshuis, foto: Sanny De Zoete
Foto: Linnenkamer Rubenshuis, foto: Sanny De Zoete

Wat is een linnenpers?

Eenvoudig gesteld: een linnenpers dient om linnengoed te persen. Het principe van een linnenpers is vrij simpel. Eén of meerdere lakens, doeken of ander linnengoed wordt erin gelegd. Men legt er een plankje op, vervolgens nog één of meerdere lakens, een plankje, enz. De schroefas wordt aangedraaid en zorgt voor een druk op de plankjes en het linnengoed ertussen. In de schroefas steekt een vierkante of ronde draaistok. Linnenpersen worden vaak geplaatst bovenop een linnen- of ladekast, maar er bestaan evengoed linnenpersen zonder onderstel of kast.

Door het wasgoed licht te bevochtigen werd het makkelijker kreukvrij gemaakt. In feite is de linnenpers een voorloper van het strijkijzer dat we nu kennen.

Een linnenpers werd reeds gebruikt bij de Romeinen. Op een muurschildering in Pompeï werd een afbeelding van een linnenpers met twee schroefassen teruggevonden. Later bleven ze in gebruik, maar ze waren vooral populair van de 17de tot begin 20ste eeuw. Daarna nam de strijkbout en het moderne strijkijzer het over. (Meer info over de linnenpers kan je vinden in: den Besten, G. J.; den Besten-den Burger, L. S. J., Strijken, streek, gestreken : over de geschiedenis, het gebruik, de stijl, de herkomst, enz... van strijkbouten, plooitangen, linnenpersen, plooimachines, Chinese strijkpannetjes, speelgoedstrijkijzertjes, strijkglazen, mangelplanken, enz..., Zutphen 1983.)

Wat de zeldzaamheid betreft moet er rekening mee worden gehouden dat er weinig originele 17de-eeuwse linnenpersen bewaard zijn. In de 19de eeuw werd het 17de-eeuwse type terug op de markt gebracht in een neobarokstijl, waardoor er verwarring kan optreden naar authenticiteit en datering. (Met dank aan Ria Fabri.)

De linnenpers mag niet verward worden met een mangel, de papier- of boekenpers.

Linnenpersen in Vlaamse museale collecties

In de collectie van M bevinden zich vijf linnenpersen. Eén ervan heeft twee schroefassen, één linnenpers heeft een bijhorende tafel en een andere heeft een bijhorende kast. De kast en tafel bevatten geen decoratie. Door de collectiemedewerkers worden de linnenpersen quasi op alle elementen laag gewaardeerd, behalve voor herkomst en zeldzaamheid. De herkomst en verwervingsgegevens zijn niet altijd gekend en over de zeldzaamheid is onvoldoende geweten. Vermoedelijk maakten de meesten deel uit van de inboedel van oude Leuvense zorgkloosters.

Een steekproef op Erfgoedinzicht leert ons dat er zich nog linnenpersen in andere museale collecties bevinden. Echter, niet alle collecties zijn volledig geregistreerd en online ontsloten. Navraag binnen het Netwerk textielerfgoed Vlaanderen toont dat er meer linnenpersen in de fysieke collecties zitten dan er digitaal ontsloten worden op online platformen. (Volgende musea werden bevraagd: PARCUM, Industriemuseum, STAM, het MOT, Texture en MoMu. Dit is slechts een steekproef. Mogelijks bevinden zich in andere museale en heemkundige collecties nog linnenpersen.)

  • Alle bevraagde musea hebben één of meerdere linnenpersen in de collectie, zowel met als zonder onder- of ladekasten.

  • In geen enkele collectie bevindt er zich een linnenpers met dubbele schroefas.

  • Ondanks dat er overal exemplaren bewaard worden, worden ze vaak nog omschreven als zeldzaam. PARCUM inventariseerde in bijna 25 jaar slechts 16 linnenpersen in kloosters (in totaal gaat het over meer dan 200 inventarissen).

  • Er zijn linnenpersen voor verschillende doeleinden; voor de ‘gewone’ lakens, maar ook kleinere exemplaren voor zakdoeken of klein textiel.

  • In het Rubenshuis werd een linnenkamer opnieuw ingericht waarbij de 17de-eeuwse linnenpers werd opgesteld zoals toen gebruikelijk was. (https://rubenshuis.be/nl/pagina/linnenpers - datum laatste raadpleging: 25/11/2021)

  • De 17de-eeuwse linnenkasten zijn het meest zeldzaam. Ook uit de 18de en begin 19de eeuw komen er linnenkasten voor in de museale collecties.

  • De linnenpersen in museale collecties zijn vooral rijkelijk gedecoreerde meubelstukken. Veel van deze linnenpersen zijn afkomstig uit kloosters, abdijen of welgestelde huishoudens (zoals dat van Rubens). De afmetingen van de linnenpers verraadt veelal de afkomst. Grote linnenpersen waren wellicht eerder in een klooster of hospitaal in gebruik dan in een privéwoning. Dit korte onderzoek i.k.v. de waardering liet niet toe om de relatie tussen het type object en de afkomst verder te onderzoeken.

Linnenpers STAM, foto: collectie STAM
Foto: Linnenpers STAM, foto: collectie STAM

Waardering en advies linnenpersen collectie M

Deze waardering vond plaats op basis van het beperkte onderzoek en focust op de afkomst en zeldzaamheid van het objecttype in (een selectie van) andere museale collecties in Vlaanderen.

  • Linnenpersen zijn als type object eerder zeldzaam.

  • In de bevraagde museale collecties zijn linnenpersen ruim aanwezig.

  • De linnenpers met de dubbele schroefas is uniek.

> Gezien de krappe timing wordt er geadviseerd om de drie linnenpersen te bewaren waarvan de afkomst gekend is (er is een regionale link) en ze zich in een goede toestand bevinden. De linnenpers met dubbele schroefas dient zeker bewaard te worden, gezien er geen andere gekend zijn in andere Vlaamse museale collecties, aangevuld met de twee exemplaren afkomstig uit het Sint-Pietersgasthuis. Deze exemplaren bevinden zich in goede en complete staat.

> Gezien de afkomst van de twee andere exemplaren niet gekend is en dat er alsook geen andere informatie m.b.t. gebruik of verwerving gekend is, kan ook geen advies m.b.t. herbestemming gegeven worden. De linnenpersen zijn niet gedecoreerd, de draaistokken ontbreken.

Dubbele linnenpers M, foto: collectie M
Foto: Dubbele linnenpers M, foto: collectie M

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...