contact
MyEtwie
In de kijker

Eindrapport waardering elektrische huishoudelijke apparaten en houten (model)fragmenten

Gepubliceerd op 14/01/2019
Categorie
nova_lang_beeld

Voor dit pilootproject koos Design Museum Gent twee uiteenlopende deelcollecties, de huishoudelijke apparaten en de houten modelfragmenten. Voor het eerste spoor werd bewust gekozen voor een collectie die men gemeenschappelijk heeft met twee andere Gentse musea, namelijk Industriemuseum (toen nog MIAT) en Huis van Alijn, om het voeren van een waarde gebaseerd collectiebeleid op te tillen naar het niveau van de Stad Gent en te onderzoeken of de Gentse collectie het potentieel heeft om uit te groeien tot een Vlaamse referentiecollectie voor huishoudelijke apparaten. Het is de bedoeling dat deze eerste gezamenlijke waarderingsoefening een vervolg krijgt, structureel in de vorm van een overleg, en projectmatig wanneer andere gemeenschappelijke collecties aan bod zullen komen.

De focus voor het waarderen van de tweede collectie lag niet op stukniveau maar op het niveau van de collectie zelf, waarbij men voornamelijk het gebruik en het ontwikkelingspotentieel van de collectie als een geheel wilde onderzoeken. De houten (model)fragmenten behoren namelijk tot het oude deel van de collectie, dat verzameld werd in de eerste helft van de 20ste eeuw vanuit de oorspronkelijke missie van het museum om modellen te verzamelen voor de vakman en de kunstenaar. Hoewel ze zeker deel uitmaken van de historiek en identiteit van het museum, werd er tot voor kort niet meer mee gewerkt. Bij dit tweede spoor van het project betrok men STAM gezien de prille geschiedenis van de collectievorming en de presentatie van collectiestukken in de twee musea deels parallel loopt.

Met dit eindrapport wordt het verslag van dit pilootproject gemaakt, dat liep van 01/10/2017 tot 30/09/2018. Het bevat ook alle waardenstellingen per subcollectie en een samenvattende eindwaardering van de deelcollectie huishoudelijke apparaten.

Voor verdere vragen omtrent dit eindrapport en de waardering kan je terecht bij Eva.VanRegenmortel@stad.gent.

Titel Auteur Jaar
Eindrapport pilootproject waarderen Sanne VAN BELLINGEN 2018 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...