contact
MyEtwie
Actor

Huis van Alijn

  • Museum

Het Huis van Alijn is ondergebracht in het enige bewaarde middeleeuwse godshuis in Gent. Het werd gesticht als boetedoening en zieken, armen en hulpbehoevenden werden er verzorgd en onderdak gegeven. In 1883 werd het godshuis een beluik voor arbeidersgezinnen en dat tot het midden van de 20e eeuw.

In 1941 werd het gebouw gekocht door het Gentse stadsbestuur en twee jaar later werd het als beschermd monument geklasseerd. Ondertussen was de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen sinds de jaren 1920 het erfgoed van alledag aan het verzamelen in het Caermersklooser. In 1962 verhuisde de collectie en opende het Museum voor Volkskunde. In 2000 kreeg het museum een nieuwe naam die verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van het gebouw: het Huis van Alijn.

Huis van Alijn is het museum over het dagelijks leven vanaf de 20ste eeuw en beheert objecten, foto's, documentatie en een digitale en audiovisuele collectie. Het geheel geeft een inkijk in het verleden en heden van Vlaanderen, de omgang met tradities, rituelen, gewoonten, identiteit en diversiteit. De objectcollectie wordt thematisch ingedeeld (huisraad, circus, speelgoed, levensfasen...). Het museum beheert een omvangrijke collectie mechanische en elektrische huishoudelijke apparaten. Hiernaast heeft men een bibliotheek en foto- en documentatiecollectie met drukwerk zoals affiches, prenten, brochures en folders.

De kleine deelcollectie medisch en zorgerfgoed bestaat uit een apotheekinterieur van de Gentste apotheek Colardin in Louis XV-stijl, en potten in Delfts aardewerk, mortieren, vijzels etc.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Veldtekening medisch erfgoed (2021)

    Lees meer
  • Waarderingstrajecten textielerfgoed

    Lees meer