contact
MyEtwie
In de kijker

Enhancing University Heritage Based Research

Gepubliceerd op 15/07/2014
2014_universeum

Op 12 juni 2014 ging in Hamburg (Duitsland) de vijftiende Universeum Network Meeting van start. Drie dagen lang konden mensen met een interesse in academisch erfgoed inspiratie opdoen in lezingen, workshops en museumbezoeken. Specifiek thema van deze vijftiende bijeenkomst was het stimuleren van onderzoek dat universiteitserfgoed als startpunt heeft. Hoe kan het universiteitserfgoed een bijdrage leveren tot de core business van universiteiten, namelijk het verrichten van onderzoek?

Dr. Cornelia Weber (Humboldt Universität Berlijn) bekeek in de openingssessie een baanbrekend project in Duitsland. Universiteitscollecties worden verder ontwikkeld en integraal bekeken als gedecentraliseerde infrastructuur die interdisciplinair ingezet kan worden voor onderzoek en onderwijs. Het project is uniek in de wereld en men kijkt uit naar de resultaten.

De eerste namiddagsessie behandelde het belang van behoud en beheer voor wetenschappelijk onderzoek op collecties. Nathalie Séjalon-Delmas van Castanet Tolosan (Frankrijk) maakte bijvoorbeeld duidelijk hoe het goed bewaren van een herbarium onontbeerlijk is voor het beantwoorden van vragen omtrent milieu en omgeving die nu – in de 21ste eeuw - gesteld worden. In sessie 2 kwam dan weer het belang van erfgoed voor de geschiedenis van de wetenschap naar voor. Uit het voorbeeld van Lea Leppik (University Museum Tartu, Estland) bleek dat een wetenschapsmuseum zonder onderzoek naar de geschiedenis van de wetenschap eigenlijk een belangrijk aspect van haar museumwerking negeert.

Op vrijdag kwam het thema ‘netwerken’ aan bod. Ook ETWIE gaf in deze sessie een presentatie. In deze lezing gingen we dieper in op het belang en het nut van netwerken buiten de academische wereld voor het behoud van academisch erfgoed en voor wetenschappelijk erfgoed in ruime zin. Welke rol kunnen erfgoedorganisaties spelen voor het universiteitserfgoed, hoe kan er samengewerkt worden met erfgoedorganisaties en met beheerders van niet-academisch wetenschappelijk erfgoed en welke zaken kunnen best gescheiden blijven? In dezelfde sessie stelde het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed de eerste resultaten van de zoektocht naar wetenschappelijk erfgoed in Vlaamse hogescholen voor.

Later die dag gingen o.a. Neil Curtis (University of Aberdeen, Schotland) en Jelle De Schrijver (Universiteit Gent) op zoek naar manieren om een publiek te engageren voor wetenschap en onderzoek naar wetenschap en had o.a. Frédérique Andry-Cazin (Université Pierre et Marie Curie Paris, Frankrijk) het over het stimuleren van interesse voor universiteitscollecties bij studenten.

De Recent Heritage of Science Workshop was het startpunt van de laatste congresdag. Deelnemers aan deze workshop zijn bezig met het opstellen van selectiecriteria voor recent wetenschappelijk erfgoed. Bovendien is het de bedoeling een soort van handleiding op te stellen voor personeel en studenten van universiteiten die in contact komen met erfgoed, maar niet meteen weten waar ermee naartoe of wat ermee te doen. De documenten worden normaal gezien tijdens de Universeum Network Meeting van 2015 gefinaliseerd en openbaar gemaakt. De laatste lezingenreeks van deze vijftiende bijeenkomst, behandelde enkele specifieke universiteitscollecties en hoe hiermee om te gaan als curator. Steph Scholten (Universiteit van Amsterdam, Nederland) ging bijvoorbeeld wat dieper in op de specifieke karakteristieken van digitale collecties.

Het volledige programma en de abstracts vind je op de congreswebsite.