contact
MyEtwie
Actor

Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed

  • Organisatie
Universiteiten en hogescholen hebben als onderwijs- en onderzoeksinstellingen kostbare verzamelingen bijeengebracht. Het gevaar bestaat dat deze unieke en waardevolle wetenschappelijke en didactische collecties versnipperen of worden verwaarloosd. Daarom werd in 2007 een interuniversitair overlegplatform opgericht tussen KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel. Het platform stelt zich tot doel een overzicht te krijgen van het academisch erfgoed en het beheer ervan te professionaliseren, de universiteitsbesturen te sensibiliseren rond het beheer van hun academisch erfgoed, en gezamenlijk expertise te vergaren en het academisch erfgoed bekend te maken. Het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed werkte aan het project 'Balans en Perspectief' waarmee ze een verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond academisch erfgoed nastreven. Tijdens een eerste fase werd het academisch erfgoed in Vlaamse universiteiten en hogescholen doorgelicht. Het project bracht interessante feiten aan het licht over de aard, toestand en waarde van het Vlaamse academisch erfgoed. In 2014 werden de resultaten van het project gebundeld in het boek 'Balans en perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen'. In de bijlagen van deze publicatie worden de collecties academisch erfgoed afzonderlijk beschreven. Deze collectiebeschrijvingen zijn gratis te downloaden op academischerfgoed.be.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer