contact
MyEtwie
In de kijker

Groen licht voor bovenlokaal cultuurproject 'Erfgoedklassen'!

Gepubliceerd op 06/05/2021
Categorie
Motor_byFree-Photos_ETWIE

Goed nieuws! Het bovenlokaal cultuurproject 'Erfgoedklassen' kan van start gaan!

Vorig jaar werd de projectaanvraag voor 'Erfgoedklassen: een methodiek voor een nieuw soort samenwerking tussen erfgoed en onderwijs in West-Vlaanderen' ingediend vanuit een samenwerking tussen ETWIE, het expertisecentrum onderwijsinnovatie van hogeschool VIVES en een brede stuurgroep van onderwijs- en erfgoedpartners.

Met dit project willen we op een vernieuwende manier twee beleidsdomeinen, erfgoed en onderwijs, in West-Vlaanderen verbinden. Er zal een procesmatige samenwerking opgezet worden tussen negen 9 duo’s van een lagere school + een lokale erfgoedspeler, die we vanuit het project zeer actief ondersteunen in een meerdaags traject. Het worden leermomenten vol praktijkgerichte activiteiten gekoppeld aan het curriculum, met veel aandacht voor cultuureducatie en het grote potentieel van technisch-industrieel erfgoed voor STEM-onderwijs. De klassen verlaten het klaslokaal om in een authentieke erfgoedcontext de handen uit de mouwen te steken.

De sterke pedagogische ondersteuning die het project voorziet voor elk duo is er op gericht om de erfgoedspelers kwalitatief vooruit te helpen om hun educatief potentieel te ontsluiten voor en naar scholen. Een eerste resultaat zijn dus, naar analogie met 'zeeklassen' of 'plattelandsklassen, 9 gevulde programma’s van 5 gespreide halve dagen bij erfgoedspelers, getest door 14 klassen (5 duo’s in het eerste schooljaar plus 9 duo’s in het tweede schooljaar).

Maar misschien nog belangrijker: op basis van deze 9 testcases van 'Erfgoedklassen', wordt een onderwijsmethodiek uitgewerkt. Die komt tegemoet komt aan de nood en vraag vanuit de erfgoedsector naar meer samenwerking met onderwijs enerzijds en anderzijds zal deze methodiek de scholen en leerkrachten vooruit zal helpen, vooral wat moeilijker te bereiken leerdoelen betreft, door via de samenwerking met deze erfgoedspelers authentiek didactisch materiaal gekoppeld aan actiegerichte leermomenten aan te bieden die in een klassikale context niet beschikbaar of mogelijk zijn.

Deze methodiek wordt nadien geïntegreerd in de lerarenopleiding lager onderwijs van VIVES en zal gebruikt worden als basis om ook in andere provincies en met andere duo's aan de slag te gaan.

Erfgoedklassen schiet binnenkort uit de startblokken, meer nieuws volgt! In de tussentijd nog vragen of interesse? Neem contact op met robin@etwie.be of kristof.vandekeere@vives.be